Så väljer du rätt pump för att öka trycket från vattenledningsnätet

Lär dig mer om tryckstegring från vattenledningsnätet, och vad du bör tänka på för att välja rätt pump för ändamålet.

I vissa delar av världen är lågt eller varierande tryck i vattenledningsnätet ett vanligt problem på grund av varierande vattenförbrukning under dagen. För att stabilisera vattentrycket i en bostad där vattnet kommer från vattenledningsnät kan en tryckstegringspump installeras.

Att öka vattentrycket direkt från vattenledningsnätet är dock inte tillåtet i alla länder. Då måste man i stället installera en vattenförvaringstank som vattnet kan tryckstegras från och vidare till hushållet.

Se till att alltid följa lokal lagstiftning när du ska installera en tryckstegrings- pump direkt mot vattenledningsnätet. Pumpar för tryckstegring från vattennätet installeras oftast inne i bostaden, vilket gör att man bör välja en tyst pump, så att de boende inte störs.

Även om pumpen ska installeras utomhus rekommenderas en tyst pump för att inte störa grannarna ifall pumpen går igång under natten. Trycket i vattenledningsnätet kan ibland vara mycket högt. Därför måste du välja en pump som är tillverkat av material som klarar både inlopps- och pumptrycket.

Eftersom vattentrycket i vattenledningsnätet också kan variera under dagen, är det bra att välja en tryckstegringspump som, utöver att öka trycket, också kan stabilisera det, så att  vattentrycket är konstant under hela dagen, oavsett tryckvariationer i vattenledningsnätet.

Låt oss se på ett exempel: Om vattentrycket i vattenledningsnätet är 2 bar och pumpen kan leverera 5 bar, ger det ett kombinerat tryck på 7 bar, vilket kan leda till problem om pumpen inte klarar tryck över till exempel 6 bar.

Men har du en konstanttryckspump bygger den upp trycket till ett önskat börvärde. Om börvärdet har ställts till 4 bar justeras varvtalet så att pumpen levererar 2 bar, vilket ger ett sammanlagt tryck på 4 bar. Sist men inte minst: Pumpar för tryckstegring i vattenledningsnätet måste vara godkända för dricksvatten.

För tryckstegring från vattenledningsnät rekommenderar vi Grundfos JP eller SCALA2. JP täcker de grundläggande behoven för tryckstegring från vattenledningsnätet, är tillverkad i ett tåligt material för upp till 6 bar samt är godkänd för dricksvatten.

Men eftersom JP pumpen har ganska hög ljudnivå bör den endast användas vid installationer utomhus , placerad under tak eller i ett förråd. SCALA2 har allra lägst ljudnivå och är det mest avancerade alternativet för att tryckstegra från vattenledningsnätet med konstanttryck.

Läs mer om Grundfos JP och SCALA2, på www.grundfos.se 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande