Så väljer du rätt pump för att pumpa vatten från en grund grävd brunn

Lär dig mer om att pumpa vatten från grunda grävda brunnar, och vad du bör tänka på för att välja rätt pump för ändamålet.

En grund grävd brunn är enligt definitionen en brunn som är högst 8 meter djup. En pump kan placeras ovanför brunnen, för att pumpa vatten till bostaden eller trädgården.

Ska du välja en pump till en grund grävd brunn är det viktigt att framför allt ta hänsyn till pumpens placering. Pumpen kan antingen placeras nedsänkt i vattnet eller som torruppställd installation.

Fördelarna med torr uppställning är att det är lättare att installera, använda och underhålla pumpen. Därför koncentrerar vi oss på denna typ av installation i den här modulen.

Eftersom en torruppställd pump placeras ovanför brunnen, med negativt inloppstryck måste den vara självsugande. Vi rekommenderar också att pumpen utrustas med en backventil, för att undvika att vattnet åker tillbaka ner i brunnen.

Backventilen kan placeras vid pumpinloppet eller som en bottenventil vid brunnsbotten. Pumpar för grunda grävda brunnar installeras ofta utomhus, vilket innebär att pumpen måste vara robust konstruerad, så att den klarar exempelvis regn, damm och temperaturskiftningar.

Då installationer för grunda grävda brunnar ofta innehåller luftbubblor och smuts, rekommenderar vi att du väljer en pump som har bra avluftningsförmåga och att du kompletterar med ett inloppsfilter som skyddar pumpen mot smuts som kan ha trängt ner i brunnen.

Finns det risk för att brunnen sinar rekommenderar vi en pump med torrkörnings- skydd, så att du undviker skador på pumpen De pumpar som vi rekommenderar för tryckstegring från grunda grävda brunnar är Grundfos SCALA eller JP SCALA2 har torrkörningsskydd, är självsugande och har en inbyggd backventil, men vi rekommenderar ändå att du även installerar en bottenventil.

JP-pumpen är självsugande och har bra avluftningsförmåga. Väljer du en pump med integrerat konstanttryck är den även utrustad med torrkörningsskydd.

JP-pumpen är dock inte det optimala alternativet för installation utomhus eftersom den måste placeras i ett förråd eller under ett skyddande tak.

SCALA2 är perfekt för både inomhus- och utomhusinstallation, så länge den står frostfritt. Läs mer om Grundfos JP-pump och SCALA2, på www.grundfos.se 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande