Så väljer du rätt pump för tryckstegring från en vattenförvaringstank

Lär dig mer om tryckstegring från vattenförvaringstankar, och vad du bör tänka på för att välja rätt pump för ändamålet.

Vattenförvaringstankar används för att lagra vatten för hushållsbruk. Denna typ av tankar används oftast i områden där det saknas dricksvattenkällor, där det är brist på brunnsvatten och där grundvattnet är av dålig kvalitet.

Vattenförvaringstankar kan också användas som komplement till privata brunnar med liten vattentillförsel, som nödförsörjning samt för säsongsbaserad eller tillfällig vattenförsörjning. Vattenförvaringstankar kan placeras ovan eller under mark, vilket innebär att en tryckstegringspump ibland installeras ovanför tanken, med negativt inloppstryck.

Om så är fallet måste pumpen vara självsugande. Eftersom tryckstegringspumpen för en förvaringstank ofta installeras utomhus måste den vara robust konstruerad, så att den klarar både solsken, regn, blåst och damm.

Vattenförvaringstankar har varierande vattennivå, vilket innebär att tryckstegringspumpen måste vara försedd med torrkörningsskydd. Eftersom förvaringstanken kan innehålla skräp och föroreningar exempelvis lera eller löv, rekommenderar vi att du installerar en flytsil som ser till att föroreningarna sjunker till botten så att endast det renaste vattnet högst upp används.

De pumpar som vi rekommenderar för tryckstegring från vattenförvaringstankar är Grundfos JP  eller SCALA2. JP täcker det grundläggande behovet för att öka trycket från en vattenförvaringstank eftersom enheten är självsugande och försedd med torrkörningsskydd.

Den måste dock placeras i ett förråd eller annat typ av skydd eftersom pumpen har en ganska hög ljudnivå under drift. Vid installationer där man saknar sådant skydd, eller där den är placerad i närheten av bostadshuset, rekommenderar vi därför SCALA2, som har betydligt lägre ljudnivå, är tålig och klarar omgivande temperaturer på upp till 55 °C och tryck upp till 8 bar.

Scala 2 erbjuder också en avancerad lösning för perfekt vattentryck, eftersom den är försedd med en tryckutjämningsfunktion, som ser till att slutanvändaren alltid upplever stabilt vattentryck.

Läs mer om Grundfos JP och SCALA på www.grundfos.se 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande