En introduktion till grundläggande pumptyper

Få en kort presentation av de vanligaste pumptyperna och vad de används till.

När det gäller pumpar finns det ett antal lösningar som kan tillgodose dina behov. I den här modulen får du en grundläggande översikt över de två viktigaste pumptyperna och några av de vanliga pumpar som finns idag.

Vi sätter igång. Centrifugalpumpar är den överlägset mest använda pumptypen. I en centrifugalpump transporteras vätskor med hjälp av rotationsenergi som vanligtvis skapas av en förbränningsmotor eller en elmotor.

Den andra vanligaste typen är pumpar med positivt deplacement. I pumpar med positivt deplacement beror flödet på pumpens varvtal. Dessa pumpar är ofta bättre lämpade att pumpa tjockare vätskor än vatten.

Nu när vi har täckt in de två huvudsakliga pumptyperna, kan vi gå igenom några av de vanligaste pumparna.

Dessa inkluderar:

  • Pumpar med axiellt inlopp
  • Inlinepumpar
  • Dränkbara pumpar
  • Flerstegspumpar
  • Jetpumpar
  • Nedsänkbara pumpar
  • Doseringspumpar
  • Och pumpar med delat hölje

Vi tittar på dem en i taget. Pumpar med axiellt inlopp är den vanligaste typen av centrifugalpumpar i alla branscher. De kallas pumpar med axiellt inlopp eftersom sugporten sitter i ena änden.

Pumpar med axiellt inlopp kan delas in i två grupper: Små pumpar med axiellt inlopp för trycksystem i bostäder, och stora pumpar med axiellt inlopp för bevattning, vattenförsörjning och industriella processer. Inlinepumpar kännetecknas av att inlopp och utlopp ligger i linje med varandra – därav namnet.

Inlinepumpar används vanligen som cirkulationspumpar när vatten som flödar genom ett rörsystem behöver trycksättas. Inlinepumpar används ofta för varmvattencirkulation eller i kylsystem i kommersiella byggnader. Som namnet antyder är dränkbara pumpar konstruerade för att fungera med den kompletta pumpen och motorn nedsänkt i vatten.

Dränkbara pumpar används i både bostäder, kommersiella och industriella tillämpningar och de kan pumpa suspenderade fasta ämnen samt många olika vätskor. En flerstegspump består av ett antal enskilda steg i en centrifugalpump monterade på en gemensam axel.

Flerstegspumpar är idealiska för dränkbara tillämpningar i borrhål och för tryckstegring eller överföring av vatten i områden där det finns stora variationer i höjd. Jämfört med en vanlig centrifugalpump har jetpumpar en jet och en venturi. När vatten passerar genom jeten ökar hastigheten och trycket sjunker, vilket skapar en sugeffekt.

Detta är en optimal lösning för sughöjder på upp till 6 meter, men jetpumpar kan vara ganska bullriga. Jetpumpar används vanligtvis i bostadstillämpningar som t.ex. tryckstegring och trädgårdsbevattning, eller mindre kommersiella tillämpningar.

Sedan har vi nedsänkbara pumpar. Till skillnad från dränkbara pumpar, är endast pumpen nedsänkt i vätska, medan motorn är luftkyld.

Nedsänkbara pumpar är väl lämpade för industriella tillämpningar som bearbetning, tvättsystem och temperaturkontroll. Sedan finns det doseringspumpar. Doseringspumpar är byggda för att leverera en bestämd mängd av ett ämne med oregelbundna intervall.

Det finns tre olika typer av pumpmekanismer inom doseringspumpar: plungingpumpar, kolvpumpar och membranpumpar, vilka alla är pumpar med positivt deplacement. Doseringspumpar används vanligen i industriella vattenreningsprocesser som kräver kemikaliedosering, t.ex.

lösningar med blandningskretsar. Slutligen finns pumpar med delat hölje. De liknar pumpar med axiellt inlopp men pumpar med delat hölje skiljer sig på så sätt att hölje, sugmunstycke och utloppsmunstycke alla finns i en gemensam kammare.

Vidare är höljet utformat så att pumpar med delat hölje är idealiska för applikationer med krav på högt vattenflöde. Det avslutar vår grundläggande introduktion till vanliga pumptyper. Vi hoppas att du känner dig redo att dyka djupare ner i en värld av pumplösningar.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 13 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande