Tillgängliga reglerfunktioner för distribuerade pumpsystem

Få reda på mer om de tillgängliga reglerfunktionerna för en varvtalsreglerad primärpump, och hur det distribuerade pumpsystemet konfigureras via MPC-styrenheten.

I den här modulen, tittar vi på reglerfunktionerna … för en varvtalsreglerad … primärpump i ett Grundfos … Distributed Pumping-system. Primärpumpar är monterade parallellt för optimerad pumphastighet tillsammans med MPC-styrenheten.

Optimeringen sker genom avkänning och utjämning av differenstemperaturen mellan primärpumparna och de distribuerade pumparna, mätt över förbiledningen. MPC-styrenhetens främsta uppgift är att skydda kylaggregaten och säkerställa ett minimiflöde över de aktiva kylaggregaten. Den har också till uppgift att förhindra överpumpning hos primärpumparna, genom att anpassa primärsidans flöde mot sekundärsidans flöde.

Det här ger noll flöde i förbiledningen. Den främsta fördelen är att identifiera och undvika eller minimera lågt delta-T, för att spara energi, vilket annars är ett vanligt problem i kylsystem Varje kylaggregat har en automatisk avstängningsventil.

Den är helt öppen om kylaggregatet är aktivt, och helt stängd om kylaggregatet inte är igång. Antalet kylaggregat och primärpumpar varierar beroende på byggnad och systemstorlek. För att säkerställa minimalt flöde över varje kylaggregat, installeras en differensgivare eller flödesmätare vid varje kylaggregat.

En signal från en avstängningsventil eller BMS-systemet meddelar styrenheten vilka kylaggregat som arbetar. Därmed kan styrenheten övervaka de aktiva kylaggregaten och öka primärpumpsflödet om något av kylaggregatsflödena är under gränsen. Styrenheten har också till uppgift att anpassa primärpumpvarvtalet för det flöde som behövs i de distribuerade pumparna baserat på givarsignaler från förbiledningen.

För att anpassa pumpvarvtalet använder MPC-styrenheten analoga indata från de 4 temperaturgivare som är monterade vid förbiledningen. Kontakta din Grundfos-återförsäljare om din byggnad har ett befintligt BMS-system eller styrsystem.

Med ett Grundfos Distributed Pump-system får du rätt flöde hela tiden, och du kan: Konfigurera systemet med hjälp av MPC-styrenhetens funktioner. 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår