Kursen Grundfos Distributed Pumping

69 - Kursen Grundfos Distributed Pumping

I den här kursen förklarar vi hur Grundfos Distributed Pumping kan användas för intelligentare och energisnålare kylning av byggnader. De olika kursmodulerna handlar om grundläggande principer och fördelar, primärsidan, sekundärsidan och styrning.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår

Kursöversikt

00:03:19

Introduktion till Grundfos Distributed Pumping

Här får du en introduktion till Grundfos Distributed Pumping och hur distribuerad pumpning förbättrar prestandan hos HVAC-system, med automatisk injustering oavsett last, väsentliga energibesparingar och enkel driftsättning.

00:03:12

Alltid rätt tryck och flöde

Se hur distribuerade pumpar levererar rätt flöde och tryck för varje avgrening på lastsidan, och säkerställer automatisk injustering och komfort.

00:02:33

Förbättrad prestanda med hög tillförlitlighet och komfort

Få reda på hur rätt flöde vid varje tidpunkt och stora energibesparingar på primärsidan inte inverkar på komforten eller systemets tillförlitlighet.

00:02:26

Tillgängliga reglerfunktioner för distribuerade pumpsystem

Få reda på mer om de tillgängliga reglerfunktionerna för en varvtalsreglerad primärpump, och hur det distribuerade pumpsystemet konfigureras via MPC-styrenheten.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig