Alltid rätt tryck och flöde

Se hur distribuerade pumpar levererar rätt flöde och tryck för varje avgrening på lastsidan, och säkerställer automatisk injustering och komfort.

I den här modulen tar vi en närmare titt på lastsidan, och hur smarta pumpar i ett distribuerat pumpsystem kan leverera rätt flöde och tryck för de olika avgreningarna i systemet.

Vi beskriver också fördelarna med automatisk injustering och den komfort som uppnås när du använder smarta pumpar i stället för ventiler. I ett distribuerat pumpsystem fungerar lastsidan – eller sekundärsidan – som en fristående automatiskt injusterad avgrening, med flera autonoma smarta distribuerade pumpar som försörjer luftbehandlingsenheterna eller fläktkonvektorerna.

Det kallvatten som genereras av kylaggregaten används för kylbatterierna i den utrustning som avger kyla, dvs. luftbehandlingsenheterna och fläktkonvektorerna. Luftbehandlingsenheter och fläktkonvektorer behandlar och cirkulerar luften till zoner som del av uppvärmning-, ventilation- och luftkonditioneringssystem – HVAC-system.

Luftbehandlingsenheterna är anslutna till kanaler som distribuerar den behandlade luften till flera zoner i byggnaden, och ibland via fläktkonvektorer för enstaka zoner. Med Distributed Pumping behövs inga ventiler.

Istället används smarta pumpar i det här fallet den underhållsfria och våta cirkulationspumpen MAGNAmed inbyggd varvtalsstyrning. För att förhindra backflöde installeras backventiler för varje avgrening i systemet ifall den distribuerade pumpen eller den utrustning som avger kyla är ur drift.

I ett Grundfos Distributed Pumping-system kan MAGNA3-pumparna installeras i två konfigurationer:

1. En enda dedikerad pump per kylande enhet, eller
2. En enda dedikerad pump för flera kylande enheter.

För båda dess konfigurationsmöjligheter baseras flödet på avläsningar från antingen en:

1. Lufttemperaturgivare i försörjningskanalen, eller en
2. vätsketryckgivare i kylvattnets returledning eller den interna tryck- givaren i MAGNA3.

Ett antal reglertyper finns för MAGNA3. Att välja rätt reglertyp är avgörande för att få ut optimala prestanda från ett distribuerat pumpsystem. De distribuerade pumparna utgår från givar- signalen för att anpassas efter behovet, precis som en konventionell temperaturstyrningsventil.

Typiska reglertyper för konfigurationerna i de angivna typerna av installationer är:..

1. Konstant temperatur, eller
2. Proportionellt tryck Genom reglering av flödet får vi också reglering av energiöverföringen.

Därmed kan de distribuerade pumparna uppnå nästan 80 % av kapaciteten med endast 50 % flöde. Men avgörande för att leverera rätt flöde i varje avgrening i det distribuerade pumpsystemet är korrekt dimensionering, installation och driftsättning. Det är viktigt med god förståelse av systemet och applikationen, så att man kan uppnå alla fördelar med automatisk injustering och komfort.

Kontakta din lokala Grundfos-återförsäljare för mer information. 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår