Förbättrad prestanda med hög tillförlitlighet och komfort

Få reda på hur rätt flöde vid varje tidpunkt och stora energibesparingar på primärsidan inte inverkar på komforten eller systemets tillförlitlighet.

I den här modulen visar vi hur Grundfos Distributed Pumping-systemet förbättrar prestandan i HVAC-system och gör dem tillförlitliga. Vi visar också hur tillförlitligheten och komforten aldrig äventyras i systemet.

Vi börjar med att förklara varför ett distribuerat pumpsystem är annorlunda. Ett konventionellt HVAC-system är utformat för att ge maximalt flöde vid maximal last. Många system på marknaden har antingen variabelt primärt flöde eller så är de primära/sekundära kylda vattensystem… där det bästa sättet att driva pumpen är att minska trycket.

Det säkerställer bästa möjliga pumpvarvtal för att matcha Q- och H-kraven. Distribuerad pumpning däremot, är en helt annan sak. Även vid maximal last, sparas energi eftersom det finns färre tryckfallskomponenter, dvs. styr- och injusteringsventiler.

Men när flödet minskar, minskar också det övergripande trycket i systemet, eftersom de dynamiska förlusterna i rören är mindre. Primärpumpar med variabelt varvtal regleras baserat på givarvärden från varje kylaggregat och över förbiledningen, för att få ett minsta kylflöde.

Pumparna matchar också det faktiska flödet från distribuerade pumpar på sekundärsidan. Därmed säkerställs optimalt delta-T och en optimalt fungerande kylningsmiljö. Jämför vi med ett konventionellt system som har pumpar med variabelt varvtal och optimerad pumpstyrning, ger distribuerad pumpning väsentlig tryckminskning tack vare minskad last.

Och lägre tryck resulterar i energibesparingar. Jämfört med konventionella system med fast varvtal blir besparingarna ännu större.

Vi sammanfattar: I ett distribuerat pumpsystem: Är flödet alltid optimalt Pumpvarvtalet anpassas baserat på den kylande utrustningens last, Utan förbiledningsflöde är flödet lika stort på primärsidan och sekundärsidan, Pumpenergibesparingar på omkring 54 % jämfört med konventionella lösningar, och Ingen onödig pumpning av kylt vatten.

Med Grundfos Distributed Pumping, kan du: Vara säker på att få förbättrad prestanda i installerade och driftsatta HVAC-system och känna dig trygg med att tillförlitligheten och komforten aldrig äventyras. 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår