Introduktion till Grundfos Distributed Pumping

Här får du en introduktion till Grundfos Distributed Pumping och hur distribuerad pumpning förbättrar prestandan hos HVAC-system, med automatisk injustering oavsett last, väsentliga energibesparingar och enkel driftsättning.

I den här modulen undersöker vi fördelarna med Grundfos Distributed Pumping. Vi förklarar också varför Distributed Pumping förbättrar prestandan i HVAC-system. Det finns många överväganden att göra när man utformar kylda vattensystem för kommersiella byggnader.

Befintliga system för att kyla byggnader brukar innehålla stora centraliserade pumpar och kylaggregat i ett maskinrum, för att cirkulera vattnet i olika delar av systemet. Flödesreglering utifrån behovet av kylvatten görs vanligen med hjälp av injusterings- och reglerventiler, som brukar vara placerade nära den utrustning som avger kyla.

Dynamisk flödesstyrning med ventiler begränsar energi som skapas av primär- och/eller sekundärpumparna. Kylda vattensystem med stora primärpumpar, eller primär-/sekundär- pumpar med ventiler, är sedan årtionden baserade på denna konstruktion, där stora mängder energi går till spillo.

Det innebär att det finns en stor energibesparingspotential... som kan tas tillvara om distribuerad pumpning används. Gemensamt för befintliga kylda vattensystem är ett antal problem som leder till... överpumpning, vilket slösar energi. Det finns också risk för försämrad komfort.

Ett sådant problem är driftsättning och injustering, vilket brukar vara en tidskrävande och trist uppgift, som dock är nödvändig för att säkerställa att systemet fungerar optimalt. Injustering bör utföras regelbundet för att säkerställa optimal prestanda i byggnaden. Felaktigt utförd driftsättning eller injustering leder till undermåligt fungerande system och onödigt hög energiförbrukning.

Och är systemet felaktigt injusterat, får de enheter som avger kyla ett större eller mindre flöde än nödvändigt. Det här blir särskilt tydligt vid laster under full last, och ger lägre komfort samt överpumpning i systemet, vilket är lika med onödigt hög energiförbrukning.

Det hela kan också leda till lågt delta-T. Men vad händer om vi förbättrar systemets konstruktion? Vår lösning heter Grundfos Distributed Pumping. Med smarta pumpar i stället för ventiler, förbrukas mindre energi samtidigt som systemet tillförs intelligens.

Ett Grundfos Distributed Pumping-system... innehåller den underhållsfria och våta cirkulationspumpen MAGNAmed inbyggd varvtalsstyrning och backventiler för att förhindra backflöde. De distribuerade pumparna säkerställer att det alltid råder optimalt tryck och flöde vid var och en av de enheter som avger kyla, tack vare en extern temperaturgivare i den luftkanal som är ansluten till den distribuerade pumpen.

Den säkerställer kontinuerligt rätt flöde, genom att bevaka den faktiska värmelasten. Tack vare de distribuerade pumparna kan också primärpumparna, som styrs av ny reglerlogik, neddimensioneras väsentligt. Det nya utförandet ger perfekt kylningskomfort närhelst och varhelst det behövs i byggnaden.

Grundfos Distributed Pumping ger intelligentare kylning av byggnaden  med lägre energiförbrukning och följande fördelar: Ett automatiskt injusterat system vid alla laster Betydande energibesparingar Enkel och snabb driftsättning Förbättrat klimat och komfort inomhus 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår