Pumpkrav för dräneringsvatten, gråvatten, regnvatten och svartvatten

I den här modulen lär du dig om några av pumpproblemen vid dränering av rent vatten eller gråvatten, bortpumpning av spillvatten, även med fibrer, eller vid hantering av avloppsvatten, även från toaletter.


Vid dränering av rent vatten eller gråvatten, bortpumpning av spillvatten som även innehåller fibrer eller vid hantering av avloppsvatten från toaletter finns det många saker att tänka på innan du gör din investering.

I den här modulen tittar vi närmare på några av de här frågorna.

Har du till exempel ett visst problem som måste lösas, som att pumpa bort regnvatten från en översvämmad källare, eller återkommande problem med översvämningar på grund av återflöde från avloppsnätet? Behöver du en permanent eller portabel pumplösning? Eller kanske du bör överväga dina pumpkrav ur ett mer allmänt perspektiv:

• Vet du vad det är för typ av dräneringsvatten, gråvatten, regnvatten och svartvatten?

• Innehåller spill- eller avloppsvattnet stora partiklar och fibrer?

• Känner du till driftskraven för pumplösningen?

Det här är viktiga frågor, eftersom de kan påverka exempelvis materialval och konstruktion.

För det första måste man veta vad man har för dräneringsvatten, gråvatten, regnvatten eller spillvatten och svartvatten:

Dräneringsvatten är råvatten och uppsamlat grundvatten och gråvatten är obehandlat avloppsvatten från tvättställ, duschar, golvbrunnar och apparater med fasta ämnen som inte är större än 12 mm från hushåll och små industrier.

Gråvatten och regnvatten (spillvatten) är smutsigt vatten och obehandlat avloppsvatten (exklusive toalettutsläpp), med fibrer och fasta ämnen som inte är större än 35 mm från avvattningssystem, hushåll och kommersiella byggnader och omgivningar.

Svartvatten definieras som smutsigt vatten och obehandlat avloppsvatten inklusive toalettutsläpp, med fibrer och fasta ämnen som inte är större än 50 mm från avvattningssystem och hushåll. För pumpning av obehandlat avloppsvatten kan du också överväga att använda en pump med skärsystem.

Avloppsvatten är obehandlat och rått avloppsvatten som innehåller fibrer, textilier och andra fasta ämnen, inklusive toalettutsläpp från hushåll, gårdar och industrier som är anslutna till det kommunala avloppsnätet. För att undvika igensättning rekommenderas pumpar som tillåter fri passage av fasta ämnen på minst 80 mm i kommunala applikationer.

På Grundfos säger vår erfarenhet att ett halvöppet pumphjul fungerar bra för fri passage upp till 12 mm. För större partiklar rekommenderar vi ett Vortex-pumphjul, där du får fri passage för fasta ämnen på 35 eller 50 mm, eller ännu mer när vi kommer till pumpar med mer än 2 kW effekt.

För det andra måste man förstå installationskraven och se till att de matchar kraven från dräneringsvatten, gråvatten eller svartvatten: 

Applikationer för mobil användning

Dräneringspumpar och små avloppspumpar används för bärbara applikationer. Det kan handla om nödsituationer, till exempel översvämningar i och utanför byggnader, och att pumpa (spill)vatten från tankar, dammar eller simbassänger. 

Applikationer för stationära (fasta) installationer

Dräneringspumpar och små avloppspumpar används för fasta, stationära installationer:

• tankar på och under golv (avloppspumpstationer) eller enkla pumpsumpar i betong inne i byggnaden

• pumpstationer och små hushållsreningsverk utanför byggnaden

• industriell och kommersiell användning.

För applikationer där det pumpade vattnet innehåller bräckt vatten i hamnar, havsvatten eller saltvatten från vattenavhärdare krävs högre graderat material på motor och axel för att minska korrosionsrisken. 

Det var en kort introduktion till installationskraven för en permanent eller portabel pumplösning för pumpning av dräneringsvatten, gråvatten, regnvatten och svartvatten. 

Om du är intresserad av att ta reda på hur Grundfos UNILIFT-serien av dränkbara dräneringspumpar uppfyller kraven för de applikationer och installationer som beskrivs ovan kan du titta på den andra modulen, ”Grundfos UNILIFT-serie med dränkbara pumpar”, i den här ECADEMY-kurs om ”Spillvattenhantering med UNILIFT-serien”. 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 2
Beräknad tid
Beräknad tid: 12 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande