Applikationsområde: Temperaturstyrning

Få reda på hur Grundfos industriella lösningar kan optimera din energiförbrukning.

När det gäller energiförbrukning, är temperaturstyrningssystem en av de värsta bovarna.

Den här modulen handlar om några av utmaningarna med temperaturstyrning, och om hur en industriell lösning från Grundfos kan hjälpa dig att optimera din energiförbrukning. Temperaturstyrning är uppvärmning och kylning av ett gemensamt system.

I industrianläggningar betraktas temperaturstyrning sällan som en huvuduppgift. Så länge allt fungerar som det ska i den industriella processen, är det få som funderar närmare över temperaturstyrningen.

Eftersom det är en vanlig attityd till temperaturstyrning i de flesta produktionsanläggningar, finns det stora möjligheter att optimera energiförbrukningen och uppnå stora energibesparingar.

Och att fokusera på energiförbrukning i temperaturstyrningssystem är viktigt. Energibehovet beräknas öka med minst 35 % fram till 2030, som följd av att folkmängden ökar och utvecklingsländerna utvecklar sina ekonomier och minskar fattigdomen.

En av fördelarna med en Grundfos-lösning är möjligheten att använda utbyteslösningar i befintliga system.

Det innebär att du – i stället för att byta ut ett helt system, vilket kan vara både dyrt och tidskrävande – helt enkelt kan lägga till en energi- effektivare lösning i befintligt system genom att köra systemet enligt behov och därmed minska hela systemets energiförbrukning.

Ta till exempel ett industriellt kylningssystem. Genom att optimera systemet baserat på vår applikationsexpertis, kan vi öka energibesparingarna med upp till 70 % utan att det påverkar produktiviteten i din anläggning.

Det var det mest grundläggande om energi- besparingar i temperaturstyrningssystem.

Vill du ha mer information om Grundfos industriella lösningar, får du gärna besöka vår webbsida eller kontakta ditt lokala Grundfos-kontor.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 12 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande