Applikationsområde: Vattenbehandling

Lär dig mer om Grundfos integrerade lösningar och hur de på ett enkelt sätt kan minska vattenförbrukningen.

Typiska industrikunder förbrukar stora mängder vatten, och endast ett fåtal återanvänder vattnet i sina system. Det kan påverka miljön väsentligt. Den här modulen handlar om hur den utmaningen kan övervinnas.

Grundfos konstruerar integrerade lösningar som fullt ut kan anpassas för ditt system. Ett integrerat system innebär i allmänhet tillförlitligare drift, högre effektivitet och mycket enklare installation.

Och eftersom systemet har färre komponenter minskar risken för att något går sönder, vilket bidrar till mindre underhåll och gör det enklare att beställa reservdelar.

Men framför allt är en integrerad lösning resurssnålare. Ju mindre vatten du förbrukar, desto bättre är det för miljön och jordklotet. Vattenbehovet beräknas öka med 30 % fram till 2030, till följd av ökad folkmängd, klimatförändringar och andra faktorer.

FN:s mål nr 6 för hållbar utveckling fokuserar på att alla ska ha tillgång till rent vatten. Vi stöder det målet fullt ut och vår ambition är att bli en komplett leverantör av tjänster och lösningar för vattenåtervinning.

Ska vi nå FN-målet, måste var och en av oss sträva efter att spara vatten och industriella aktörer måste minska sitt vattenfotavtryck. Ett sätt är att använda en integrerad Grundfos-lösning som minskar förbrukningen genom att återanvända vattnet i fabriken innan det släpps ut.

Väljer du en Grundfos-lösning, bidrar du också till att bekämpa de globala vattenutmaningarna. V

ill du ha mer information om Grundfos industriella lösningar, får du gärna besöka vår webbsida eller kontakta ditt lokala Grundfos-kontor.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 12 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande