Introduktion till cirkulationspumpen MAGNA3

Få en introduktion till cirkulationspumpen MAGNA3 och dess funktioner.

När det ställs allt högre krav på effektivitet, börjar fastighetsförvaltarna intressera sig för potentialen hos ultraeffektiva cirkulationspumpar.

Från förbättrad hydraulik och ett optimerat rotorsystem, till den inbyggda differens- trycksensorn – varje detalj hos MAGNA3 är utformad för att öka verkningsgraden, och tack vare att pumpen är en våt pump är MAGNA3 underhållsfri.

MAGNA3 lever upp till – och överträffar EuP-kraven och kan reducera energiförbrukningen upp till 75 % jämfört med en konventionell pump.

Pumpen klarar dessutom temperaturer ned till 10 minusgrader, och är ett perfekt alternativ för luft- konditionering, kylsystem, uppvärmning och varmvattencirkulation i kommersiella byggnader liksom geotermiska värmesystem och solvärmesystem.

Intelligenta MAGNA3 är lätt att installera och driftsätta, har inbyggd energiövervakning och ansluts trådlöst, för möjlighet att fjärrstyra systemet via appen Grundfos GO Remote.

På insidan finns extra ingångar och utgångar som erbjuder ännu högre system- intelligens, och CIM-uttaget gör att MAGNA3 kan kommunicera med BMS-system via en rad olika fieldbus-alternativ, som LON, BACnet, Profibus, GENIbus, MOD bus, GSM/GPRS och Ethernet.

Den inbyggda AUTOADAPT-funktionen ger perfekt balans mellan komfort och verkningsgrad. MAGNA3 har också en ny FLOWADAPT-reglertyp, vilket minskar behovet av strypventiler.

MAGNA3-pumparna erbjuder uppfordringshöjder upp till 18 meter och flödeshastigheter upp till 70 kubikmeter i timmen. Och med fler än 150 enkel- och dubbelpumpar i gjutjärn eller rostfritt stål, finns det alltid ett perfekt alternativ för din applikation.

MAGNA3 baseras på 40 års erfarenhet och har testats under mer än en miljon timmar. Du kan alltså vara helt säker på att MAGNA3 levererar lika hög driftsäkerhet och kvalitet som alla andra Grundfos-produkter.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande