Felsökning av cirkulationspumpen MAGNA3

Vi går igenom hur man felsöker cirkulationspumpen MAGNA3

Grundfos-ögat högst upp på displayen indikerar pumpens status. Är ögat grönt är allt bra och det finns inga varningar eller larm.

Gult betyder att det finns en varning, men att pumpdriften kan fortsätta.

Rött innebär att ett larm har inträffat och att pumpen inte längre är i drift. Om pumpen har ett internt sensorfel kan du trycka på vänsterpilen för att få mer information. Du kan också läsa i häftet för att få ytterligare information.

Vid kommunikationsfel i system med flera pumpar kan du få mer information direkt på pumpdisplayen eller genom att titta i häftet. Är pumpen blockerad kan du få mer information på pumpdisplayen och genom att läsa i häftet.

Pumpdisplayen använder du också om interna fel inträffar. Kontrollera turbindriften och förekomst av instabil matningsspänning.

Även i det här fallet finns mer information i häftet. Från startmenyn kan du navigera till statussidan för att se en lista med varningar och larm som har inträffat tidigare.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande