Installation och driftsättning av malpumpen SOLOLIFT2

Få en snabb överblick över hur man installerar och driftsätter SOLOLIFT2 i denna kortfattade modul.

Den här videon kommer att ge dig en snabb överblick över hur man installerar en Grundfos SOLOLIFT2. Innan du börjar måste du se till att byggföreskrifterna efterföljs, och att du har alla nödvändiga verktyg och utrustning till hands.

Kontrollera först var avloppsanslutningen som du ska ansluta till finns placerad. Kontrollera att området är rent och torrt och att det inte finns skräp på golvet. Kontrollera att golvet är vågrätt och jämnt. Bestäm var SOLOLIFT2, toalett och handfat ska placeras. Var försiktig så att pumpen eller anslutningsrör inte skadas under installationen.

Använd inte hammare eller tunga verktyg eftersom det lätt kan orsaka skador. Ett råd vid installation av komponenter med gummitätningar är att använda lite tvålvatten. Installera avloppsröret från tvättstället så att röret får ett fall på minst 1 %. För att koppla avloppsröret till inloppet, ta först bort ändlocket. Skär ut blindinloppet i locket med en kniv.

Sätt tillbaka locket på inloppet och installera inloppsröret. Det flexibla inloppsröret kan vridas och böjas till önskad position och riktning. Om du vill installera ett mindre rör, kan du använda en adapter. Om du behöver installera ett större rör, kan du använda en kniv för att ta bort lockets smala ände. Säkra slutligen inloppsröret och avloppsröret med klämmor.

Därefter monterar du utloppsrören ordentligt. Se till att du använder rätt böjar med korrekt fall och anslut till befintligt avlopp. SOLOLIFT2 möjliggör att utloppet kan placeras på sidan av eller ovanpå pumpen för att passa din installation. Kom ihåg att plugga den ände du inte behöver. Montera utloppsanslutningens böj. Anslut sedan utloppsröret.

Om du vill installera ett mindre utloppsrör kan du använda en adapter. Om du använder ett större rör, skär av det flexibla gummiutloppet för att öka innerdiametern. Vi rekommenderar att du lägger till en avtappning för att kunna tappa ut vattnet i utloppsröret vid eventuell service. Kom ihåg att plugga den. Fäst pumpen i golvet med de anordningar som medföljer.

Dessa skjuts enkelt på plats på båda sidor av enheten. Skruva sedan fast dem i golvet. Anslut nu toaletten. Se installationshandboken för mer information om erforderligt avstånd från väggen. Dra utloppsrörets lock över toalettens utloppsrör och fäst det. Fäst toalettstolen i golvet.

Nu ska elförsörjningen anslutas till ett lämpligt uttag av en yrkesman, enligt alla lokala föreskrifter. Applicera varningsetiketter på insidan av toalettsitsen så att de alltid är synliga för användaren.

Nu är det klart! Se installationshandboken för SOLOLIFT2 för mer information.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande