Snabb och enkel service av Grundfos SOLOLIFT2

Se hur enkelt du kan serva en SOLOLIFT2 på bara 3 minuter.

Grundfos SOLOLIFT2 kan servas på bara 3 minuter – utan att smutsa ner! Om pumpen är igensatt, försök att avhjälpa problemet själv genom att vrida på pumpaxeln med hjälp av en skruvmejsel. Börja med att slå av strömmen och se till att inloppet till pumpen stoppas.

Stäng sedan inloppsventilen på toalettcisternen. Använd en skruvmejsel för att vrida på pumpaxeln via det lilla servicehålet ovanpå enheten vid serviceluckan. Ta sedan bort skruvmejseln från enheten.

Slå på strömmen och öppna inloppsventilen igen. Spola i toaletten ett par gånger för att kontrollera att allt fungerar.

Om problemet inte är löst, gå vidare till nästa steg. Koppla ur strömmen och stäng inloppsventilen. Se till att vatteninflödet är stoppat från andra anslutna enheter. Avlägsna vattnet från toalettskålen om nödvändigt. Den lilla anslutningen på sidan av enheten och den medföljande slangen kan hjälpa till att sänka vattennivån.

Ta nu bort enhetens lucka. Allt som behövs är en skruvmejsel. Lossa sedan de 4 skruvarna som håller pumpmotorn. Observera att hela denna åtgärd sker på den rena sidan av SOLOLIFT2.

Om man tar bort pumpmotorn får man enkel åtkomst till föremålet som blockerar systemet. När man har tagit bort föremålet kan man sätta tillbaka pumpmotorn och fästa den med de 4 skruvarna.

Sätt tillbaka enhetens lucka och fäst den sedan med skruven. Slutligen slå på strömmen och öppna inloppsventilen igen. Så enkelt är det att serva en SOLOLIFT2 från Grundfos.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande