SOLOLIFT2 WC-3

SOLOLIFT2 WC-3 och dess många fördelar.

Grundfos SOLOLIFT2 WC-har ett justerbart inlopp och utlopp som kan vridas 360 grader för enkel installation och maximal flexibilitet, även för installationer i trånga utrymmen.

Den kraftfulla motorn hanterar enkelt en mängd olika sanitetsprodukter som kan skapa problem hos andra fabrikat. Våtservetter, bindor och tamponger kan dock vara skadligt för pumpen och bör ej spolas ned.

Tack vare den speciella lindningen kan den kraftfulla motorn leverera ett exceptionellt vridmoment för robust och tillförlitlig prestanda. WC-3 har en tryckbrytare utan rörliga delar. Den är lätt att komma åt och eliminerar behovet av att demontera pumpens motor vid service.

Ett lättmonterat larm, som finns som tillval, avger en ljudsignal om pumpen är igensatt. En flexibel intern koppling reducerar oljud och vibrationer och underlättar vid service. Om pumpen är igensatt kan man ofta avhjälpa problemet själv genom att vrida på pumpaxeln med hjälp av en skruvmejsel, utan att behöva ringa en servicereparatör.

Och om service skulle behövas, underlättar nödtömningssystemet serviceprocessen. I själva verket har hela enheten konstruerats för enkel åtkomst för servicepersonal.

Bäst av allt för installatörer: en enda pumpmotor passar alla SOLOLIFT2-modeller. Att helt enkelt byta ut denna motor gör det möjligt för dig att reparera 99 % av alla potentiella problem.

Det här är SOLOLIFT2 WC-3. Från Grundfos.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande