Zonindelning för mindre läckage

Zonindelning för mindre läckage

Lär dig hur man genom att dela in vattenförsörjningen i stora tätorter i zoner som kallas distriktmätningsområden kan underlätta optimeringen av nätverkets effektivitet och säkerställa betydande kostnadsreducering för drift och underhåll.