Tryckhantering med vattentorn

Lär dig hur man behåller ett vattentorn i nätverket för användning i nödsituationer och fortfarande kan hantera trycket i nätverket.

Ett vattentorn eller upphöjd vattentank är en konstruktion som innehåller en större mängd vatten byggd på en höjd över marken med röranslutningar till ett vattendistributionsnät.

I den här modulen får du reda på hur man kan ha ett vattentorn i nätverket för nödsituationer och samtidigt ändå kan hantera trycket i nätverket.

Huvudändamålet med ett vattentorn är att lagra en större mängd vatten på en höjd ovanför marken för att hålla vattnet i distributionsnätverket trycksatt. Vattentorn kan användas för att minska effekterna av ett varierande vattenbehov och fungerar som en utjämningstank. Tankens vattennivå sjunker när efterfrågan på flöde är högst och tanken fylls när förbrukarnas efterfrågan är låg.

Tekniken kan innebära en avsevärd förbättring av tryckhanteringen i distributionsnätverken med hjälp av frekvensomformare och anslutning till nätverksdata.

Detta innebär att det inte finns något behov av vattentornet och vattenverken är medvetna om fördelarna med att ta bort ett vattentorn från nätverket. Men för en kommun kan det vara svårt att acceptera att inte ha en större mängd vatten lagrad och förhöjd ovan marken i staden för att täcka alla eventualiteter.

Detta behöver inte vara fallet. Det finns en lösning för att behålla vattentornet för nöddrift utan att tanken påverkar det nätverkstryck som krävs eller för att begränsa risken för att nätverkstrycket sjunker.

För att lösa detta används en liten tryckstegringspump för vattenförsörjningen till tanken och en tvåvägs hydrauliskt manövrerad styrventil för att flytta vatten från tanken.

Detta innebär att du kan behålla en full vattentank med bra vattenkvalitet för nödsituationer och samtidigt hantera trycket i nätverket.

Så här fungerar det:

Vattentornet försörjer nätverket med vatten.

När vattennivån i tanken är på en lägre nivå stängs styrventilen och vattnet hindras från att komma in i nätverket.

Pumpen startar sedan och pumpar vatten från nätverket in i tanken.

När vattennivån i tanken är på en hög nivå, stoppas pumpen.

Denna cykel upprepas, när styrventilen öppnas igen och styr vattenflödet från tanken in i nätverket utan att påverka nätverkstrycket.

Trycket i nätverket kan sänkas efter behov samtidigt som tanken behålls för nöddrift.

Om nätverkstrycket är alltför lågt öppnas styrventilen för att upprätthålla lägsta nätverkstryck. Och om nätverkstrycket är högre än trycket i tanken, öppnas styrventilen och tanken kan fyllas på utan att man behöver använda tryckstegringspumpen.

För att ta reda på mer om hur tryckhantering kan användas för att minska systemtrycket i nätverket, se modul 3

Låt oss sammanfatta vad vi har presenterat i den här modulen:

•             Hur man behåller ett vattentorn i nätverket för nöddrift.

•             Hur man bibehåller en bra vattenkvalitet i tanken.

•             Så här konfigurerar du utrustningen för att minska trycket i nätverket utan att vattnet som lagras i vattentornet påverkar detta.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 30 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Avancerad