Artikel

Ett bättre sätt att hantera hushållsspillvatten

Hushållsspillvatten är något ingen husägare vill behöva tänka på. Under normala omständigheter ska det bara försvinna ned i avloppet. Men ibland kan spillvattensystem bli överfulla och orsaka återflöde, vilket kan leda till skador på utrymmen och inventarier, behov av sanering och omlokalisering. Och den horisontella pumpningen av spillvatten över längre avstånd kan vara komplicerad och kostsam. Lyckligtvis finns det lösningar för att förbättra anläggningar för hushållsspillvatten.

Översvämningar inomhus är en viktig orsak till backströmning

Antalet globala översvämningar och tillfällen med kraftig nederbörd har ökat med 50 % sedan 1980, vilket medfört en ökning med 72 % i vattenrelaterade skadeståndskrav (a).

 

Översvämningar i huset kan leda till allvarliga skador och konsekvenser för husägare, från förlust av inventarier och att det måste flyttas vid renovering till uppkomsten av mögel och sjukdom. Dessutom är försäkringsbolag ofta mindre lyhörda och vägrar ibland till och med att täcka skador.

Otillräckliga installationer klarar inte översvämningar

Översvämningar har tre huvudorsaker: kraftiga regn, ledningsbrott eller hög grundvattennivå. I de flesta fall när översvämning inträffar är installationen dåligt rustad för att hantera den.

Vad gör en installation otillräcklig?

Felaktigt förebyggande av backströmning – Om backflödesventilen är installerad under avloppsnivån förhindrar den inte översvämningar

Ingen backventil är installerad

Avloppssystemets felaktiga dimensionering – Brunnen är till exempel för liten för att hantera den vattenbelastning som kommer in vid kraftiga regn

Underdimensionerad pump – Om pumpen är för liten för att hantera den vattenbelastning som kommer vid till exempel kraftiga regn

 

Minska risken för översvämningar inomhus och undvik medföljande kostnader

En serie pumplösningar tar snabbt och effektivt bort spillvatten, vilket hjälper till att undvika förorenat spillvatten i huset och upp till 70 000 EUR i kostnader för rengöring och renovering av hus efter översvämning (b).

På Grundfos har vi ett team som arbetar för att utveckla skräddarsydda lösningar för hushållsspillvattenapplikationer. Här är några av våra lösningar utformade för att uppfylla alla krav på spillvattenutlopp, tillgängliga som både reaktiva och proaktiva fasta installationer med förebyggande av bakströmning:

  • Uno-Duo-lyft
  • MULTILIFT
  • UNILIFT CC tar bort vatten ned till 3 mm
  • MULTIBOX innehåller all nödvändig utrustning för nödsituationer

 

Det kan vara utmanande att transportera spillvatten över långa avstånd

Enligt lagar och andra föreskrifter måste hushållens dränering anslutas till allmänt avloppsnät. Men det kan vara svårt att transportera spillvatten över långa sträckor på landsbygden eller i kuperade områden. När det inte finns något fritt flöde till avloppssystemet, vilket ofta är fallet med sommarhus eller hus på landsbygden i nya utvecklingsområden, finns det inget effektivt sätt att transportera spillvatten. Det genomsnittliga priset för korrekt anslutning av rörledningar till det kommunala avloppssystemet kan vara upp till 20 000 euro, och om det inte görs korrekt kan böter bli betydande (c).

På Grundfos levererar vi också beprövade lösningar som är konstruerade för att hantera horisontell pumpning till lägre kostnader för installation och drift. Med ett inbyggt skärsystem är vår UNILIFT APG konstruerad för att effektivt pumpa spillvatten både vertikalt och horisontellt, vilket hjälper till att lyfta och transportera hushållsavlopp till avloppsledningen där den är installerad. UNILIFT APG förhindrar översvämning, minskar lukt och kan spara installationstid och kostnader.

Läs mer om pumpkraven för hushållsspillvatten

Besök vår Ecademy för att lära dig något om pumpfrågor för dränering av rent vatten eller gråvatten, borttagning av gråvatten (även när det innehåller fibrer) eller hantering av avlopp, inklusive toalettutlopp.

Källor:

(a) https://www.publichealth.com.ng/sewer-backup-health-risks-and-side-effects/
https://www.waterdamagedefense.com/pages/water-damage-by-the-numbers
https://www.youtube.com/watch?v=IrtgEwNBY7c

(b) Ett uppskattat exempel baserat på värsta fall, där till exempel hela källaren måste renoveras inklusive väggar och interiör, inspirerad av www.xxxx

(c) Genomsnittligt pris baserat på nedanstående källor:

  • DK: https://www.pris-info.dk/hvad-koster-tilslutning-til-offentlig-kloak/
  • USA: https://www.homeadvisor.com/cost/plumbing/install-a-sewer-main
  • DE: https://www.chefkoch.de/forum/2,27,297993/Nachtraeglicher-Anschluss-an-die-Kanalisation-was-kostet-das-in-etwa.htmlhttps://www.hausjournal.net/kanalanschlusskosten
  • Pentalty: https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-wasserverschmutzung/ och genomsnittliga påföljder i DK för felaktigt avloppssystem.