Teknisk handbok

Skaffa handboken: Konstruktion av pumpstationer vid översvämning

En felaktigt konstruerad pumpstation är värdelös när katastrofen väl inträffar. Vår handbok innehåller riktlinjer och rekommendationer för konstruktion av driftsäka pumpstationer, som begränsar skadorna för människor och infrastruktur.

Ladda ned handboken

Vår tekniska handbok hjälper dig att förstå de mest kritiska aspekterna av ditt projekt. Fyll i formuläret nedan så skickar vi ett e-postmeddelande till dig med en länk till handboken.

Ingen turbulens: reducera energin 1-2%

Principen är enkel, men effekten är imponerande. När pumpen arbetar inne i ett stigarrör expanderar Turbulence Optimiser™ och åstadkommer en gummitätning. Därmed skapas ett flöde utan turbulens och energiförlusten blir mindre.

Hur hanterar man slam?

Litet inflöde och låg vattennivå under torra årstider kan medföra problem med slam. För att hålla sumpen ren, installera en liten slampump i en liten, separat pumpsump i den stora sumpen.

Hur kan man minska kabelstorleken?

Överväg en högspänningsmotor för att minska kabelstorleken i din pumpstation. Det finns motorer för 220 till 6600 V.

Andra relaterade artiklar och insikter

Hitta relaterade artiklar med forskning och insikter från Grundfos.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.