Träffa experten

Möt experten: Industriell vattenkonditionering

Kemisk dosering är avgörande för beredning av råvatten till nästa steg i behandlingsprocessen eller för vattenkonditionering. Vid användning av kemikalier är operatörernas säkerhet avgörande tillsammans med vattenkvaliteten samt att reglerna följs.

Hör vår expert på vattenbehandling förklara hur Grundfos iSOLUTIONS kan hjälpa dig att minimera denna komplexitet och maximera säkerheten - samtidigt som du sparar tid och pengar.

Smartare industriell vattenkonditionering kan minska risken för legionella

Eftersom legionärarssjukan har blivit ett världsomspännande problem måste tillverkarna fokusera på att minska risken för biologisk kontaminering i vattenbehandlingssystem. Grundfos erbjuder intelligenta lösningar som minskar tillväxten av legionellabakterier och sparar kostnader för rent vatten.

År 2018 rapporterades fler än 11 000 fall av legionärsjukdomar i EU - vilket är 16% mer än 2017. Under det senaste decenniet har förekomsten av sjukdomen ökat exponentiellt. Det finns flera orsaker till detta, inklusive klimatförändringar, eftersom legionellabakterier växer snabbast i varma miljöer. Emellertid är en av de främsta orsakerna till ökningen av legionella bristen på förebyggande åtgärder samt möjligheten till övervakning av system med varmvatten och kyltorn.

Intelligent vattenkonditionering och renblåsning

Behandling av kyltornsvatten är en viktig del av många industriella processer. Om vattnet inte uppfyller kraven med avseende på kemiska och biologiska parametrar kan driften bli kostsam och ineffektiv. Att undvika biologisk kontaminering och bibehålla korrekt vattenkvalitet optimerar kylvattnets driftseffektivitet.

Vattenkonditionering för detta ändamål kräver extrem noggrann dosering av kemikalier. Manuell dosering och korrekt rapportering av till myndigheter kan vara utmanande och tidskrävande och felaktig hantering kan medföra dödliga konsekvenser. Grundfos iSOLUTIONS hjälper industrier att optimera sina lösningar för vattenbehandling i kyltorn och säkerställer tillförlitlig kemikaliehantering för att förhindra nedsmutsning, korrosion och skalning. Detta resulterar i minskad kemikalieförbrukning, vatten- och energiförbrukning och enkel rapportering när myndigheterna kräver.

Bakterietillväxt i kyltorn

Kyltorn leder bort oönskad värme i atmosfären genom vattenavdunstning. Vatten sprutas in i kyltornet genom sprutmunstycken och små luftburna droppar bildas. När de faller genom tornet förångas en del av vattnet, men vissa droppar transporteras ut ur tornet av den luftström som produceras av fläktarna. Legionellabakterier kan växa i vattnet och kan lätt spridas tillsammans med driften.

Utmaningar med vattenkonditionering och renblåsning

På grund av risken för att legionella och andra bakterier växer och blir kvar i kyltornsystemet, spelar vattenkonditionering en viktig roll. Kemikalieförbrukning och kostnader blir då ett problem eftersom vattenbehandling kräver extremt noggrann dosering av kemiska tillsatser. Detta bibehåller korrekt vattenkvalitet och undviker störningar av den totala verkningsgraden. Men manuell kemisk beredning och dosering är full av mänskliga fel, säkerhetsrisker och höga kostnader för överdosering av kemikalier.

Saltkoncentrationen i kyltornsystemet utgör också en utmaning, eftersom det kan leda till nedsmutsning och uppbyggnad av koncentrerade fasta partiklar i form av skalning, vilket orsakar korrosion, blockeringar och en minskning av den totala kyltornets effektivitet. När koncentrationen uppnår en viss nivå måste de fasta partiklarna frigöras, så kallade renblåsning, och nytt vatten måste tillsättas för att bibehålla vattenbalansen. Otillräcklig renblåsning av fasta partiklar kan vara kostsamt eftersom alltför mycket renblåsning leder till överdriven vattenförbrukning och för lite renblåsning kan skada kyltorns utrustning.

Slutligen finns det en risk för att kraven inte uppfylls. Företag som använder kemikalier i sin verksamhet omfattas av flera strikta miljöregler. Dessa är ofta svåra att uppfylla, eftersom spårning och rapportering av kemikalieanvändning kan vara komplicerad och belastad med risk för mänskliga fel.

Vi stöder säker vattenbehandling

Vi kan hjälpa ditt företag säkert och effektivt att förhindra bakterietillväxt med en intelligent desinficeringslösning. Lösningen kombinerar flera komponenter, inklusive intelligenta digitala doseringspumpar, SMART Digital DDA, en mät- och styrenhet, DID, och ett molnbaserat fjärrövervakningssystem som ansluter komponenterna. Med hjälp av denna intelligenta lösningen för vattenbehandling kan industrier minska risken för biologisk kontaminering, minska hälsorisker orsakade av legionella och felaktig kemisk hantering och minska kostnaderna för rent vatten genom optimerade processer.

Genom att mäta konduktiviteten kan vår mät- och styranordning reagera när kylvattnet når ett kritiskt innehåll av upplösta fasta partiklar. Detta medger en automatisk reaktion på renblåsning, bibehåller vattenkvaliteten inom optimala parametrar och håller vattenbalansen på optimala nivåer, utan behov av manuell drift. Enheten informerar också doseringspumpen om rätt mängd biocid som behövs, för att undvika över- eller underdosering, för att hålla bakterietillväxten under kontroll. Samtidigt förhindrar Grundfos SMART digital DDA-doseringspump, med sin integrerade intelligenta algoritm, avvikelser i ditt system och utlöser ett larm om problem uppstår.

Kemikalieappen sparar alla driftsparametrar på ett och samma ställe. Lösningen förbättrar användarens säkerhet genom att säkerställa att endast rätt mängd kemikalier används. Den mäter all relevant data online, lagrar dem i molnet och producerar aktuella rapporter på begäran. Den visar också varningar, stopp och kemisk status, vilket förbättrar drifttiden. Som en digitalt uppkopplad lösning arbetar mät- och styrenheten, den digitala doseringspumpen, fjärrstyrningssystemet och kemikalieappen för att säkerställa säkrare, mer kostnadseffektiva vattenkonditionering och reglering.

Ett exempel på säker, effektiv vattenkonditionering

Ett europeiskt företag inom metallbearbetningsindustrin upplevde driftsproblem som kunde spåras tillbaka till deras kyltorn. Företaget använde manuella doseringsprocedurer som medförde en risk för ojämn kemikalieanvändning, vilket i sig kunde leda till föroreningar och under-/överdosering. Grundfos föreslog en intelligent lösning som förväntas ge mjukare drift, bättre bakteriekontroll, enklare rapportering och vattenbesparing.

Ladda ned kundcaset för att läsa mer.

Minska risken för föroreningar i kyltorn

Det vatten som används i industriella kyltorn har särskilda behov och krav.
Om vattnet inte uppfyller vissa kemiska och biologiska parametrar kan kylningen vara kostsam och ineffektiv. Det kan också leda till biologisk kontaminering som kan leda till legionella och andra hälsorisker.

Ladda ned artikeln och läs mer om den tillförlitliga metoden för att behandla kyltornsvatten, som, tillsammans med optimering av renblåsning, utgör den största möjligheten till förbättringar av vattenkvalitén och effektiviteten.

Bli expert på bara några klick

Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.

Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.

Andra relaterade artiklar och insikter

Hitta relaterade artiklar med forskning och insikter från Grundfos.

Relaterade applikationer

Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.

Relaterade produkter

Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.