Slutanvändare

Bästa Grundfoskund,

Detta dokument är avsett att ge viktigt säkerhetsinformation. Våra undersökningar har visat att du kan besitta produkter som under vissa omständigheter kan orsaka risk för elolycksfall under drift.

De berörda produkterna är tillverkade från vecka 1 2017 till och med vecka 2 2018 och är:

  • Grundfos UNILIFT AP 12 1-FAS
  • Grundfos UNILIFT AP 35 1-FAS
  • Grundfos UNILIFT AP 50 1-FAS

Endast ovan nämnda pumpar som används i något slags mobil applikation medför risk. Detta gäller till exempel pumpar som används för tömning av trädgårdsdammar. Redan installerade pumpar i fasta installationer har bedömts säkra vid kontinuerlig fast användning.

Till höger på den här sidan finns länkar till en lista över berörda produkter, samt instruktioner för hur du kan identifiera dem. Där finns också en lista över frågor och svar, som ger ytterligare information.

Nedan finns kontaktuppgifter för Grundfos Service och Grundfos servicepartners.

Om du är tveksam, rör inte vid pumpen eller det anslutna systemet.

Om du har någon av de berörda produkterna, kontakta snarast Grundfos eller någon Grundfospartner. Använd inte produkten i mobila applikationer innan den har åtgärdats. Grundfos kommer att åtgärda berörda pumpar på egen bekostnad.

Vi beklagar djupt om detta har vållat olägenheter, men säkerhet, ansvarstagande och driftsäkerhet är vår främsta prioritet.

 

Ladda ned instruktionerna för identifiering av berörda produkter

Nedladdning

 

Frågor och svar

Gå till frågor och svar