Återförsäljare

Bästa Grundfoskund,

Om du inte redan har fått information från vårt säljbolag, vill vi härmed informera dig om en säkerhetsvarning och be om din hjälp snarast.

Våra undersökningar har visat att du kan ha produkter i lager, eller kan ha sålt produkter, vilka under vissa omständigheter kan orsaka risk för elolycksfall vid drift.

De berörda produkterna är tillverkade från vecka 1 2017 till och med vecka 2 2018 och är:

 • Grundfos UNILIFT AP 12 1-FAS
 • Grundfos UNILIFT AP 35 1-FAS
 • Grundfos UNILIFT AP 50 1-FAS
  (OBS! 1-faspumpar som levererats med stickkontakt för USA berörs inte)

Enligt Grundfos bedömning kan ovan nämnda pumpar medföra risk för elolycksfall under installation eller vid användning i mobila applikationer.  Redan installerade pumpar i fasta installationer har bedömts säkra vid kontinuerlig fast användning.

Till höger på den här sidan finns länkar till en lista över berörda produkter, samt instruktioner för hur du kan identifiera dem. Där finns också en lista över frågor och svar, som ger ytterligare information. Eftersom du tidigare har sålt dessa pumpar, ber vi dig härmed att snarast hjälpa oss att säkerställa att alla berörda produkter i lager eller i drift identifieras och byts ut eller åtgärdas så snart som möjligt.

Grundfos uppmanar härmed dig som Grundfoskund att:

 • 1. Sluta sälja de berörda produkterna.
 • 2. Identifiera berörda produkter du har i lager och returnera dem till Grundfos.
 • 3. Kontakta kunder och hänvisa dem till webbplatsen.
 • 4. Kontakta Grundfos för att arrangera retur av produkter i lager.

Åtgärder:

 • 1. Grundfos kommer att byta ut alla berörda pumpar i lager. Grundfos kommer att göra detta utan kostnad.
 • 2. Med ditt aktiva bistånd informerar Grundfos alla berörda kunder om att berörda produkter under vissa omständigheter kan medföra risk för elolycksfall och därför måste bytas ut eller åtgärdas.

Tveka inte att kontakta Grundfos lokala säljbolag om du har några frågor.

Vi beklagar djupt om detta har vållat olägenheter, men säkerhet, ansvarstagande och driftsäkerhet är vår främsta prioritet.

Vi värdesätter och litar på dig som vår partner och hoppas att du, på grund av säkerhetsrisken och sakens brådskande natur, snarast vidtar nödvändiga åtgärder för att hantera detta.

 

Ladda ned instruktionerna för identifiering av berörda produkter

Nedladdning

 

Frågor och svar

Gå till frågor och svar