Installatörer och servicepartners

VIKTIG SÄKERHETSVARNING RÖRANDE GRUNDFOS UNILIFT APB 3-FAS DRÄNERINGSPUMPAR OCH MULTILIFT MSS 3-FAS AVLOPPSPUMPSTATIONER

Detta dokument är avsett att informera dig om en säkerhetsvarning och att be om din hjälp snarast.

Grundfos har utfärdat en säkerhetsvarning rörande UNILIFT APB 3-faspumpar tillverkade från vecka 49 2016 till vecka 37 2017 samt MULTILIFT MSS 3-fas avloppspumpstationer tillverkade från vecka 27 2012 till vecka 37 2017.

Våra undersökningar har visat att berörda produkter under vissa omständigheter kan orsaka risk för elolycksfall.

Endast produkter tillverkade under den angivna perioden medför risk, eftersom övriga modeller har annan konstruktion. I de bifogade instruktionerna förklaras hur du kan identifiera berörda produkter.

Eftersom du tidigare har sålt och installerat dessa produkter, ber vi dig härmed att hjälpa oss att säkerställa att alla berörda produkter identifieras och byts ut och/eller repareras så snart som möjligt.

Grundfos uppmanar härmed dig som installatör att:

-        Kontrollera om du har installerat några av de berörda produkterna.

-        Snarast kontakta alla berörda kunder. Använd gärna det bifogade brevet för att informera dem.

-        Snarast boka inspektion hos berörda kunder som använder stationära applikationer.

-        Informera dina kunder om att de ska sluta använda pumpar från den berörda perioden i mobila applikationer.

-        Sluta installera dessa produkter om du har dem i lager.


OBS!

Fortsatt användning av produkter som inte är anslutna till nät via jordfelsbrytare (ELCB) bör undvikas, om det finns risk att personer kommer i beröring med produkterna. Om du inte är säker på att jordfelbrytare är installerad, stäng av produkterna och använd dem inte.

Se de detaljerade instruktionerna för förfaranden för reparation och utbyte.


Din hjälp behövs:

Vi behöver din hjälp för att komma i kontakt med alla de av dina kunder som har köpt produkterna.


1: Kontrollera i din interna databas vilka kunder som köpt dessa produkter.

2: Kontakta dem och fråga om de har produkter med:

Grundfos UNILIFT art.nr: 96004601, 96468195, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96Z01866, 96468194

Grundfos MULTILIFT art.nr: Komplett enhet: 97901027, 97901029, 98714824 (only China), 97901061, 97901063, 98721203

Med dessa monterade motorer: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955

3: Registrera varje fall i återkallningsverktyget

Det är obligatoriskt att registrera varje fall med en bild av typskylten samt dina kostnader för pumputbytet. Använd följande sida för att ladda upp bilden och be om godkännande av kostnaden. Serviceavdelningen godkänner fallet och fakturan kan laddas upp efter godkännande. Behåll pumpen tills du får ytterligare information från Grundfos. Vi måste säkerställa att alla produkter byts ut hos dina kunder. Vi räknar med ditt stöd. Kostnader kommer att täckas av Grundfos.

Av försäkrings- och säkerhetsskäl ber vi dig vänligen att göra produkterna oanvändbara och att förvara de utbytta produkterna tills du får information från Grundfos om avfallshantering


Åtgärder:

1: Grundfos kommer att återkalla, byta ut eller reparera alla UNILIFT APB 3-faspumpar tillverkade från vecka 49 2016 till vecka 37 2017. Detta är kostnadsfritt för slutanvändaren och Grundfos kommer att bära alla kostnader i samband med detta produktutbyte.

För MULTILIFT MSS 3-fas avloppspumpstationer tillverkade från vecka 27 2012 till vecka 37 2017, kommer Grundfos att reparera eller byta ut motorn. Grundfos kommer att bära alla kostnader i samband med detta utbyte.

2: Grundfos informerar berörda myndigheter, distributörer, installatörer och slutanvändare om att produkter från den angivna perioden under vissa omständigheter kan medföra risk för elolycksfall.

3: Grundfos annonserar säkerhetsvarningen även på relevanta Grundfoswebbplatser och via andra kommunikationskanaler, samt erbjuder ytterligare assistans och information.

 

Vi beklagar om detta har vållat olägenheter, men säkerhet, ansvarstagande och driftsäkerhet är vår främsta prioritet.

Vi värdesätter och litar på dig som vår partner och hoppas att du, på grund av säkerhetsrisken och sakens brådskande natur, snarast vidtar nödvändiga åtgärder för att hantera detta.

Ladda ned instruktionerna för identifiering av berörda produkter

Nedladdning

 

Öppna återkallningsverktyget

Återkallningsverktyget

 

Frågor och svar

Gå till frågor och svar