01-09-2017

Säkerhetsvarning – september 2017

VIKTIG SÄKERHETSVARNING RÖRANDE GRUNDFOS UNILIFT APB 3-FAS DRÄNERINGSPUMPAR OCH MULTILIFT MSS 3-FAS AVLOPPSPUMPSTATIONER

Grundfos utfärdar en säkerhetsvarning rörande UNILIFT APB 3-fas dräneringspumpar tillverkade från vecka 49 2016 till vecka 37 2017 samt MULTILIFT MSS 3-fas avloppspumpstationer tillverkade från vecka 27 2012 till vecka 37 2017.

Under vissa omständigheter kan dessa produkter medföra risk för elolycksfall. Det är därför ytterst viktigt att vi identifierar reparerar och/eller byter ut berörda produkter så snabbt som möjligt.

Observera att identifiering, reparation och/eller byte av berörda produkter ska utföras av kvalificerad personal, på grund av risken för elolycksfall.

Använd länkarna nedan för att hitta mer detaljerade beskrivningar av de åtgärder som ska vidtas av:

Multilift MSS.11.3.2 (3-fas)

UNILIFT AP50B (3-fas/0,8 och 1,1 kW)