Frågor och svar

 

FÖR ANVÄNDNING I SAMBAND MED SÄKERHETSVARNING RÖRANDE GRUNDFOS UNILIFT APB 3-FAS OCH MULTILIFT MSS 3-FAS

 

F: Vilka produkter är berörda?

S: För UNILIFT APB 3-fas berörs den serie som tillverkades från vecka 49 2016 till vecka 37 2017.

Art.nr: 96004601, 96468195, 96Z01846, 96Z01874, 96Z01885, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96004631, 96Z01866, 96468194

S: För MULTILIFT MSS 3-fas berörs den serie som tillverkades från vecka 27 2012 till vecka 37 2017.

Art.nr: Komplett enhet: 97901027, 97901029, 98714824 (endast Kina), 97901061, 97901063, 98721203

Med dessa monterade motorer: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955

 

F: Hur kan jag avgöra om en produkt är berörd?

S: Genom att kontrollera typskylten på pumpen eller motorn, eller genom att kontrollera om artikelnumret motsvarar något av de listade numren. Säkerställ att pumpen eller avloppspumpstationen är bortkopplad från elnätet när kontrollen utförs.

 

F: Är denna varning allvarlig?

S: Ja. Berörda produkter kan medföra allvarlig fara för användares hälsa.

 

F: Vad kan hända?

S: Under vissa omständigheter kan berörda produkter medföra risk att användare utsätts för elolycksfall.

 

F: Kan jag använda den installerade pumpenheten tills en utbytesenhet är på plats?

S:  Ja, men rör inte vid produkten eller några metalldelar som är anslutna till den. Kontakta snarast din installatör eller Grundfos auktoriserad servicepartner för utbyte eller reparation. Pumpar som används i mobila applikationer får inte användas innan de har bytts ut.

 

F: Varför bara under den angivna perioden?

S: Andra produkter i serien, tillverkade utanför den angivna perioden, har en annan konstruktion eller andra lösningar för kortslutningsbrytaren.

 

F: Hur kan risken elimineras?

S: Endast genom att berörda produkter byts ut eller repareras.

 

F: Jag har en UNILIFT APB 3-fas eller en MULTILIFT MSS 3-fas – vad gör jag?

S: Vidta åtgärder omedelbart. Rör inte pumpen. Kontakta utan dröjsmål ditt lokala Grundfosbolag eller Grundfos auktoriserad servicepartner för att boka reparation eller utbyte. Be din installatör om hjälp om du är tveksam.

 

F: Är produkter tillverkade utanför angivna perioder säkra?

S: Ja. För nya produkter har problemet avhjälpts och produkter tillverkade utanför den angivna perioden har en annan konstruktion.

 

F: WVar kan jag få hjälp om jag är osäker eller behöver mer information?

S: Kontakta din installatör eller Grundfos auktoriserad servicepartner för mer information.

 

F: Vem betalar för utbytet eller reparationen?

S: Grundfos bär alla kostnader i samband med reparation och utbyte av berörda produkter.

 

F: Vad gör jag om jag har en pump som jag ibland använder för transporterbara applikationer?

S: Sluta använda pumpen och kontakta din installatör eller Grundfos auktoriserad servicepartner för reparation eller utbyte. Om du har köpt pumpen från en webbshop, kontakta din installatör eller Grundfos auktoriserad servicepartner.