Återförsäljare

VIKTIG SÄKERHETSVARNING RÖRANDE GRUNDFOS UNILIFT APB 3-FAS DRÄNERINGSPUMPAR OCH MULTILIFT MSS 3-FAS AVLOPPSPUMPSTATIONER

Detta dokument är avsett att informera dig om en säkerhetsvarning och att be om din hjälp snarast.

Grundfos har utfärdat en säkerhetsvarning rörande UNILIFT APB 3-faspumpar tillverkade från vecka 49 2016 till vecka 37 2017 samt MULTILIFT MSS 3-fas avloppspumpstationer tillverkade från vecka 27 2012 till vecka 37 2017.

Våra undersökningar har visat att berörda produkter under vissa omständigheter kan orsaka risk för elolycksfall.

Endast produkter tillverkade under den angivna perioden medför risk, eftersom övriga modeller har annan konstruktion. I de bifogade instruktionerna förklaras hur du kan identifiera berörda produkter.

Eftersom du tidigare har sålt dessa produkter, ber vi dig härmed att snarast hjälpa oss att säkerställa att alla berörda produkter identifieras och byts ut och/eller repareras så snart som möjligt.


Grundfos uppmanar härmed dig som återförsäljare att:

-         Sluta sälja de berörda produkterna och returnera lagerhållna produkter till Grundfos. Vi kommer att skicka dig ersättningsprodukter så snart som möjligt.

-         Hjälpa oss att identifiera redan sålda produkter.

-         Kontakta dina installatörer med det bifogade brevet.

Se de detaljerade instruktionerna nedan för förfaranden för reparation och utbyte.


Din hjälp behövs:

Vi behöver din hjälp för att komma i kontakt med alla de av dina installatörer som har köpt produkterna.

1: Kontrollera i din interna databas vilka installatörer som köpt dessa produkter 

Grundfos UNILIFT art.nr: 96004601, 96468195, 96Z01846, 96Z01874, 96Z01885, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96004631, 96Z01866, 9646819
Grundfos MULTILIFT art.nr: The complete unit: 97901027, 97901029, 98714824 (only China), 97901061, 97901063, 98721203

Med dessa monterade motorer: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955

2: Skicka det bifogade brevet till berörda installatörer. 

Alternativt kan du, om det passar dig bättre, skicka oss dina installatörers kontaktuppgifter, så åtar vi oss att kontakta dem direkt.


Åtgärder:

1: Grundfos kommer att återkalla, byta ut eller reparera alla UNILIFT APB 3-faspumpar tillverkade från vecka 49 2016 till vecka 37 2017. Detta är kostnadsfritt för slutanvändaren och Grundfos kommer att bära alla kostnader i samband med detta produktutbyte.

För MULTILIFT MSS 3-fas avloppspumpstationer tillverkade från vecka 27 2012 till vecka 37 2017, kommer Grundfos att reparera eller byta ut motorn. Grundfos kommer att bära alla kostnader i samband med detta utbyte.

2: Grundfos informerar berörda myndigheter, distributörer, installatörer och slutanvändare om att produkter från den angivna perioden under vissa omständigheter kan medföra risk för elolycksfall.

3: Grundfos annonserar säkerhetsvarningen även på relevanta Grundfoswebbplatser och via andra kommunikationskanaler, samt erbjuder ytterligare assistans och information.

 

Vi beklagar om detta har vållat olägenheter, men säkerhet, ansvarstagande och driftsäkerhet är vår främsta prioritet.

Vi värdesätter och litar på dig som vår partner och hoppas att du, på grund av säkerhetsrisken och sakens brådskande natur, snarast vidtar nödvändiga åtgärder för att hantera detta.

 

Ladda ned instruktionerna för identifiering av berörda produkter

Nedladdning

 

Frågor och svar

Gå till frågor och svar