เส้นทางการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เส้นทางการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เรียนรู้เกี่ยวกับแง่มุมหลักต่าง ๆ ของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และสถานที่ใช้งานระบบนี้ และดูภาพรวมของอุปกรณ์เสริมสำหรับโซลูชันระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่มากมายในเส้นทางการเรียนรู้นี้

เริ่มเส้นทางการเรียนรู้

ภาพโดยรวมของเส้นทางการเรียนรู้

หลักสูตร
หลักสูตร : 2 (5 โมดูล )
เวลาที่แล้วเสร็จ
เวลาที่แล้วเสร็จ : 40 นาที
ระดับความยากง่าย
ระดับความยากง่าย : ปานกลาง
"เส้นทางการเรียนรู้นี้จะได้ประกาศนียบัตร "
"เส้นทางการเรียนรู้นี้จะได้ประกาศนียบัตร "