6 Vragen Gevorderd

ECADEMY test

60 - Cursus MAGNA3-circulatiepomp

Deze cursustoets bevat 6 vragen kunnen altijd opnieuw beantwoord worden.

U moet alle vragen correct beantwoorden om te slagen voor de test en de cursus te voltooien.

Begin test

Vraag 1 van 6 Gevorderd

Is het mogelijk om MAGNA3 alleen via het pompdisplay in te stellen?

Vraag 2 van 6 Gevorderd

Welke van deze is een van de extra bedieningsmodi van MAGNA3?

Vraag 3 van 6 Gevorderd

Wat doet het Grundfos-oog bovenaan het pompdisplay?

Vraag 4 van 6 Gevorderd

In welke positie moet de MAGNA3-pompkop altijd staan?

Vraag 5 van 6 Gevorderd

Als er zich een interne sensorfout in de pomp voordoet, op welke pijl druk je?

Vraag 6 van 6 Gevorderd

MAGNA3 kan omgaan met temperaturen tot...

Vraag 6 van 6 Gevorderd

Tevreden met uw antwoorden?

Dien uw huidige antwoorden in en ontvang het definitieve testresultaat.

Indienen

Resultaten van de test

Gefeliciteerd. U bent geslaagd voor de test en heeft de cursus voltooid 60 - Cursus MAGNA3-circulatiepomp

Behaalde badges:

Ga door met trainen Ga naar MyECADEMY

Sorry. U heeft het niet gehaald 60 - Cursus MAGNA3-circulatiepomp Test deze keer

Correct
Q: Is het mogelijk om MAGNA3 alleen via het pompdisplay in te stellen?
A: Ja
Correct
Q: Welke van deze is een van de extra bedieningsmodi van MAGNA3?
A: Start/Stop
Correct
Q: Wat doet het Grundfos-oog bovenaan het pompdisplay?
A: De status van de pomp
Correct
Q: In welke positie moet de MAGNA3-pompkop altijd staan?
A: Op 3 uur
Correct
Q: Als er zich een interne sensorfout in de pomp voordoet, op welke pijl druk je?
A: Pijl naar links
Correct
Q: MAGNA3 kan omgaan met temperaturen tot...
A: Min 10 graden Celsius