Artikel

Verminder de impact van leidingbreuken

Wat als er een manier was om leidingbreuken te voorkomen? Niet mogelijk, toch? Mogelijk, u heeft alleen de juiste oplossing nodig.

Laten we eerst eens kijken waarom het handig is om prioriteiten te stellen en leidingbreuken proactief tegen te gaan:

1. Milieuschade
De verspilling die gepaard gaat met leidingbreuken is enorm. Niet alleen wordt het water zelf verspild, maar alle energie die is verbruikt om het water van A naar B te transporteren gaat ook verloren. Zeker in een tijd waarin de samenleving voor fikse klimaatuitdagingen staat, is het belangrijk om uw verantwoordelijkheid te nemen en uw reputatie te beschermen door zo veel mogelijk water en energie te besparen.

2. Financiële schade
Weggelekt water is weggegooid geld. Niet alleen heeft u geen inkomsten op het weggelekte water, U heeft een extra kostenpost qua kosten energie om het opgetreden waterverlies, NRW (non-revenu water) van A naar B te transporteren.

3. Reputatieschade
Niemand wil te boek staan als een organisatie die schaarse middelen verspilt, en als lekken de leveringszekerheid in gevaar brengen loopt u ook nog de kans op extra reputatieschade bij uw klanten. De samenleving is in hoge mate afhankelijk van waterbedrijven. Niet alleen huishoudens hebben water nodig, maar scholen, ziekenhuizen en dierentuinen kunnen ook niet zonder. Bovendien zullen ongeplande reparatiewerkzaamheden vaak leiden tot hinder voor weggebruikers.

Wie heeft er het meeste last van een leidingbreuk in uw netwerk?

Omdat het voorkomen van leidingbreuken een zeer complexe bezigheid kan zijn, voeren veel waterbedrijven een reactief beleid. Maar als een probleem pas wordt opgelost nadat het is opgetreden, zitten consumenten al snel een tijdje zonder water. 

De meeste mensen kunnen wel even zonder water, maar voor sommigen klanten is het een catastrofe. . Wat zijn de kritieke punten in uw net? Denk aan ziekenhuizen, brandkranen en bedrijven die niet zonder toegang tot water kunnen.

Oplossing: Gebruik historische gegevens om leidingbreuken te voorspellen

Door de status van uw leidingen te monitoren, en materiaal- en leeftijd gegevens te vergelijken met historische leidingbreuk gegevens, kunt u nauwkeurig voorspellen waar uw net het meest risico loopt op een breuk en dit proactief voorkomen. Op deze manier kunt u omzetderving, energieverspilling, waterverspilling en overlast voor uw klanten verminderen.

Het is daarnaast ook zeer belangrijk dat uw planningsafdeling en operationele afdeling nauw samenwerken. Als ze geen toegang hebben tot dezelfde informatie en elkaars plannen niet begrijpen, kunnen ze ook nooit effectief samenwerken en problemen oplossen.