Artikel

Krijg grip op uw activa

Bent u soms zo druk met brandjes blussen dat u de langetermijnplanning uit het oog verliest? U bent niet de enige. Veel waterbedrijven ondervinden problemen bij het optimaliseren van hun bedrijfsvoering omdat ze bezig zijn met dringende taken, zoals het afhandelen van alarmen, het zoeken naar lekken en het repareren van leidingbreuken en andere infrastructuur.

Een gebrekkige langetermijnplanning leidt uiteindelijk echter tot hogere reparatie- en onderhoudskosten, omdat het oplossen van een probleem vaak duurder is dan preventie. Verborgen lekken kunnen zich ontwikkelen tot leidingbreuken welke acuut moeten worden gerepareerd, en leidt tot inkomstenderving, overlast voor uw klanten en uiteindelijk zelfs reputatieschade. 

Bovendien, onvoorspelbare onderhouds- en reparatiekosten maken het moeilijker om uw budget en middelen nauwkeurige te plannen met o.a. kosten voor overuren als gevolg.

Effectief assetmanagement is cruciaal om reparatiekosten laag te houden en regie te houden over uw budget.

Hoeveel leidingbreuken kunt u voorkomen door 1% van uw leidingen te vervangen?

Veel waterbedrijven vervangen elk jaar ongeveer 1% van hun leidingen. Door het verbruik te vergelijken met historische gegevens, realiseerde een groot Amerikaans waterbedrijf zich dat 24% van hun leidingbreuken in 1% van de leidingen plaatsvonden. 

Met andere woorden, dit waterbedrijf was in staat om 24% van hun leidingbreuken te voorkomen door op basis van data te prioriteren welke 1% van hun leidingen te vernieuwen.

Oplossing: Gebruik historische data om toekomstige problemen te voorspellen en te voorkomen

Effectief assetmanagement valt of staat met inzicht in uw waternet. Alleen dan kunt u afwijkingen constateren en direct ingrijpen.

Eerst voert u een nulmeting uit door met intelligente sensors en machine learning de belangrijkste parameters in uw netwerk bij te houden. Vervolgens gaat u op zoek naar afwijkingen van deze nulmeting, waardoor u gemakkelijker prioriteiten stelt en precies weet waar u op moet letten om problemen te voorkomen.

Effectief assetmanagement is cruciaal om reparatiekosten laag te houden en regie te houden over uw budget.