Artikel

Ons water verstandiger zuiveren en gebruiken

Ondanks de stijgende vraag naar water en energie blijven we onze beschikbare hulpbronnen verontreinigen of verspillen. De beschikbaarheid van de schaarse watervoorraden in de wereld wordt steeds beperkter door de vervuiling van de zoetwatervoorraden, die wordt veroorzaakt door de lozing van grote hoeveelheden onvoldoende gezuiverd of onbehandeld afvalwater in rivieren, meren, waterhoudende grondlagen en kustwateren. In totaal gaat 80% van al het afvalwater terug naar de natuur zonder dat het goed wordt gezuiverd.

En naarmate meer van ons naar de stad verhuizen, verbruiken we gezamenlijk meer goederen, die vervolgens meer water nodig hebben. Dit water maakt een enorm percentage uit van ons dagelijkse verbruik, maar is volledig onzichtbaar voor ons. Voor elk product dat we gebruiken, eten of dragen is water nodig om het te produceren. Zo is er bijvoorbeeld 8000 liter water nodig om een spijkerbroek te produceren en 12.760 liter om slechts één smartphone te maken - en dat is veel. Maar als we hetzelfde water meer dan eens gaan gebruiken met intelligente wateroplossingen, dan zouden we deze hoeveelheden drastisch kunnen veranderen. Op deze manier kunnen vijf smartphones worden gemaakt met dezelfde hoeveelheid water, in plaats van slechts één.

Deze watervraagstukken vertalen zich direct in ecologische, sociale en economische problemen die ons allemaal aangaan. We spelen allemaal een actieve rol: Politici moeten de noodzakelijke wetgeving implementeren, steden moeten de beschikbare water- en energiezuinige oplossingen toepassen, en bedrijven moeten prioriteit geven aan verantwoord watergebruik, hergebruik en zuivering, evenals aan energiezuinige oplossingen.

Samen kunnen we zorgen voor meer schoon water waar het nodig is, water- en energieverbruik verminderen en waterverlies minimaliseren - met minder druk op de beschikbare hulpbronnen.

Feiten

Watervoetafdruk

Ongeveer 90% van het water dat vandaag de dag in ons dagelijks leven wordt gebruikt, ziet u nooit. Het grote percentage wordt gebruikt om een comfortabel bestaan te behouden en voedsel en goederen te produceren.

Bron: World Water Council

Consumentengedrag

Veranderingen in het consumentengedrag en de consumptiepatronen zullen naar verwachting de vraag naar water en energie tegen 2030 met respectievelijk ongeveer 40% en 50% doen toenemen.

Bron: De Europese Commissie: toenemend consumentisme

Watergebruik

Huishoudelijk watergebruik vormt slechts 10% van het totale wereldwijde waterverbruik; 70% wordt gebruikt in de landbouw en de resterende 20% in de industrie.

Bron: World Water Council

Met intelligente wateroplossingen kunnen we een verschil maken

Om enkele van de grootste wateruitdagingen ter wereld op te lossen, spelen intelligente wateroplossingen een cruciale rol. Er zijn al oplossingen beschikbaar voor het zuiveren van afvalwater, het minimaliseren van de verontreiniging van water en het hergebruiken van industrieel afvalwater om het totale waterverbruik te verminderen. Deze oplossingen kunnen afval omzetten in hulpbronnen.

Hergebruik van water maakt van afvalwater een hulpbron bij een zuiveringsinstallatie voor oppervlaktewater

Vroeger stuurde Grundfos zijn vuile CED-proceswater naar een voorbehandelingscentrum ter plekke. Hier onderging het een basisfiltering en voorbehandeling voordat het doorstroomde naar de gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie van de stad. Dit was totdat Grundfos een volledig afvalwaterzuiverings- en recyclingssysteem voor het CED-spoelwater bouwde. Dit betekent dat er geen verspilling meer was - alleen hulpbronnen.

Wilt u meer weten?

De enige manier om iets te veranderen is door te handelen. Hieronder vindt u enkele bronnen om meer te weten te komen, waaronder een overzicht van onze huidige oplossingen.