3 ερωτήσεις Κανονικό

Test του ECADEMY

87 - Κατανοώντας το νερό μας

Αυτό το τεστ μαθήματος περιέχει  3 questions and can be retaken at any time.

You must answer all questions correctly to pass the test and complete the course.

Έναρξη test

Ερώτηση  1 of 3 Κανονικό

Ποιος είναι ο δεσμός μεταξύ των μορίων του νερού;

Ερώτηση  2 of 3 Κανονικό

Τι παράγει όλη την ενέργεια στη Γη;

Ερώτηση  3 of 3 Κανονικό

Ποιο ποσοστό γλυκού νερού προέρχεται από υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα;

Ερώτηση  3 of 3 Κανονικό

Είστε ευχαριστημένοι με τις απαντήσεις σας;

Υποβάλετε τις τρέχουσες απαντήσεις σας και λάβετε το τελικό αποτέλεσμα του τεστ.

Υποβολή

Αποτελέσματα

Συγχαρητήρια. Έχετε περάσει το τεστ και ολοκληρώσατε το  87 - Κατανοώντας το νερό μας

Επιτευχθέντα σήματα:

Συνεχίστε την εκπαίδευση Μεταβείτε στο MyECADEMY

Συγνώμη. Δεν περάσατε το  87 - Κατανοώντας το νερό μας test this time

Correct
Q: Ποιος είναι ο δεσμός μεταξύ των μορίων του νερού;
A: Ο δεσμός υδρογόνου
Correct
Q: Τι παράγει όλη την ενέργεια στη Γη;
A: Ο Ήλιος
Correct
Q: Ποιο ποσοστό γλυκού νερού προέρχεται από υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα;
A: 0.5%