Studium przypadku

Lepsze życie w centrum miasta, dzięki rozwiązaniom przeciwpowodziowym

Grundfos wnosi swoje podstawowe produkty i kompetencje do tego projektu w Fuzhou. Standard techniczny, trwałość i żywotność tych produktów zyskały uznanie zarówno naszej firmy, jak i gminy.
Song Zhiguo, General Manager, Fuzhou Water Environment Project, Beijing Enterprises Water Group

Fuzhou w Chinach od kilku dziesięcioleci ma problemy z czarną i śmierdzącą wodą w swoich rzekach i kanałach. Szereg bramek pompowych firmy Grundfos spowodowało napływ wody. Rozwiązują one problem czarnych i cuchnących wód, tworząc lepsze środowisko życia wzdłuż zalewów rzek.

Sytuacja

Fuzhou, ponad 7-milionowe miasto w prowincji Fujian w południowo-wschodnich Chinach, przecinają rzeki i kanały. Przez wiele lat niektóre z tych śródmiejskich rzek pozostawały w stagnacji, czerniejąc i cuchnąc. Problem stanowiło połączenie gęsto zaludnionych brzegów rzek, napływającej do miasta brudnej wody i braku przepływu wody.

„Wcześniej rzeka była bardzo zanieczyszczona” - mówi mieszkaniec Ying Qi. “Śmierdziało, kiedy szliśmy obok rzeki.”

Inny mieszkaniec, 90-letni Jiang Shouxiang, mówi: „Wcześniej to miejsce było bardzo zniszczone To było jak bardzo mały i śmierdzący rów ściekowy. ”

Miejscowi mieszkańcy Chen Danghui i Li Yuyin opowiadają o tym, jak środowisko nadrzeczne zmieniło się i jak stało się „bardzo ładne” od czasu zainstalowania przepompowni.

Według Song Zhiguo z Beijing Enterprises Water Group, doświadczenia mieszkańców Fuzhou są podobne do doświadczeń innych miast w południowych Chinach. Jest również dyrektorem generalnym projektu ochrony środowiska wodnego w Fuzhou. „System wodny w Fuzhou jest typowy dla miast w południowych Chinach, gdzie ludzie lubią mieszkać nad wodą” - mówi Song Zhiguo. „Zarządzanie czarną i śmierdzącą wodą w miejskich kanałach rzecznych to obecnie gorący temat w Chinach”.

Urzędnicy wiedzieli, że muszą stworzyć przepływ, ale ze względu na brak miejsca wokół rzek nie było możliwości zastosowania tradycyjnych pompowni i towarzyszących im zbiorników.

Zastosowane rozwiązanie

Aby rzeki znów zaczęły płynąć, Beijing Enterprises Water Group i lokalni urzędnicy z Fuzhou współpracowali z Grundfos nad zainstalowaniem szeregu zasuw, integrujących pompy, czujniki i elementy sterujące.

Zasuwy pomp Grundfos w Fuzhou w Chinach.

„Tradycyjne śluzy nie posiadają napędu. Mogą one pełnić jedynie funkcję śluzy w środku kanału rzecznego ”, wyjaśnia Chen Jiaxing, dyrektor techniczny firmy Fujian Fuyuanxing Electromechanical Equipment Company, która obsługuje zasuwy pomp. „To, co zrobiliśmy, to zainstalowanie pomp na śluzach. Tak więc w tym samym czasie pompy pracują w śluzie i podnoszą przepływ wody. Kiedy woda płynie, nie staje się czarna i śmierdząca. ”

Song Zhiguo dodaje: „W celu ogólnego zarządzania wodą zintegrowane przepusty pompowe zapewniają równomierną dystrybucję zasobów wodnych i zapewniają ciągły przepływ wody”.

Lokalna grupa taneczna najczęściej rano ćwiczy układy przy jednej z bram pomp w Fuzhou.

Rezultaty

„Teraz udało nam się oczyścić wodę i stworzyć przepływ” - mówi Song Zhiguo. „Grundfos wprowadza kluczowe produkty i kompetencje do projektu w Fuzhou. Standardy techniczne, trwałość i żywotność tych produktów zyskały uznanie zarówno naszej firmy, jak i gminy. ”

Mówi, że zasuwy pomp nie tylko poruszają wodę, ale mają piękny wygląd, dzięki czemu łatwo je zintegrować z parkami. Niektóre funkcjonują nawet jako miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców.

„Teraz mieszkańcy mogą spacerować i mieszkać wzdłuż rzeki”, dodaje. „Są bardzo zadowoleni, że doprowadziliśmy czystą wodę do domu”.
Lokalni mieszkańcy zgadzają się z tym. „Udało im się ożywić wodę. To już nie jest martwa i śmierdząca woda ”- mówi Hehua, emerytowana mieszkanka, która była przewodniczącą jej społeczności.

Mieszkańcy są bardzo zadowoleni, że przynieśliśmy czystą wodę pod ich drzwi
Song Zhiguo, General Manager, Fuzhou Water Environment Project, Beijing Enterprises Water Group

Jej sąsiadka, Czen Xuezhu mówi: „Jesteśmy bardzo zadowoleni. Przyjeżdżamy tu codziennie na próby ”, nawiązując do grupy kobiet, które ćwiczą układy taneczne przy jednej z pobliskich pomp.

Jiang Shouxian dodaje: „Po przemianie tereny są niezwykle piękne. Bardzo mi się teraz tutaj podoba. Mam 90 lat, więc widziałam to wszystko. To dobre miejsce. Jestem bardzo zadowolona. Dlatego żyję tak długo. ”

Inne powiązane referencje

Przeczytaj inne historie od klientów, którzy również skorzystali z rozwiązania Grundfos.

Powiązane zastosowania

Znajdź zastosowania firmy Grundfos związane z tym tematem.

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.