Studium przypadku

Bezpieczne, efektywne uzdatnianie wody w wieżach chłodniczych

  • Optymalizacja obsługi
  • Mniejsze zużycie chemikaliów
  • Oszczędzanie wody

Wieże chłodnicze, znajdujące się w „ciemnym kącie” budynku, emitują sygnały, które zazwyczaj nie są adresowane, co może skutkować ogromnymi stratami. Przy optymalnej wydajności wieże chłodnicze mogą pomóc zmniejszyć ogólny ślad wody i energii w obiekcie lub budynku.

Poniżej znajduje się historia klienta Grundfos, który uznał Grundfos iSOLUTIONS za właściwy wybór do rozwiązania problemów związanych z uzdatnianiem wody w wieżach chłodniczych. Rozwiązanie jest obecnie w fazie planowania.

Problemy z wieżą chłodniczą wpływają na efektywność i bezpieczeństwo wody

Europejskie przedsiębiorstwo mechaniczno-metalowe miało problemy w codziennej pracy. Kierownik produkcji stwierdził, że coś jest nie tak z jedną z wież chłodniczych, która znajdowała się kilkaset metrów od linii produkcyjnej. Wraz z kierownikiem obiektu przeanalizował sytuację, która była bardziej skomplikowana, niż się spodziewał.

Przede wszystkim, oprócz kierownika produkcji i kierownika zakładu, w projekt zaangażowanych było kilku interesantów, w tym firma zajmująca się konserwacją budynku i dostawca chemikaliów, którzy nie byli w pełni zgodni występującego problemu.

To skomplikowało sprawę, ponieważ wymagany był ręczny nadzór i obsługa na miejscu, a wciąż pojawiały się nowe problemy. Niektóre z tych problemów, które odkryła grupa były następujące:

Ręczna dezynfekcja

Przewody do dodania środka biocydowego były puste lub pełne powietrza, co spowodowało nieprawidłowe dozowanie. W rezultacie liczba bakterii była dwukrotnie wyższa niż zalecana przez dostawcę chemikaliów, który odwiedzał to miejsce dziesięć razy w roku oraz brakowało szczytów fluktuacji pomiędzy wizytami.

Ryzyko skażenia biologicznego i bakterii Legionella

Brak kontroli bakterii stanowi wysokie ryzyko zanieczyszczenia i zagrożenie dla zdrowia ludzi. Zewnętrzny partner serwisowy dodał tabletki chloru, aby zminimalizować to ryzyko, nie informując o tym nikogo. Niestety to nie wystarczyło, aby rozwiązać problem. Korekt dokonywano bez prowadzenia dziennika, więc ciężko było być na bieżąco.

Duże zużycie wody

Jak pokazano na powyższym wykresie przewodnictwo i bilans wodny były niestabilne, wpływając na wydajność systemu i zwiększając zużycie świeżej wody. Zawór wody uzupełniającej został przypadkowo otwarty ręcznie, ale nie został on ponownie zamknięty. Doprowadziło to do tego, że jeden ze zbiorników ściekowych ciągle przepełniał się bez monitorowania, ostrzeżeń lub alarmów przez kilka dni do następnej rutynowej kontroli.

W innym momencie tego okresu zaktualizowano jedno z głównych oprogramowań układu nadzorującego PLC. Następnie woda uzupełniająca była stale aktywowana przez pomyłkę przez trzy kolejne dni. Znów marnotrawstwo wody. Firma jest silnie zaangażowana w zmniejszanie śladu wodnego, więc było to po prostu nie do przyjęcia.

Raportowanie zgodności

Według kierownika zakładu firma zmaga się z czasochłonnym raportowaniem zgodności z prawem. Rejestrowanie i śledzenie danych odbywa się ręcznie, co zajmuje dużo czasu i stwarza ryzyko niedokładnego raportowania.

Rozwiązanie i rezultat

Rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS oferują precyzyjne i kontrolowane dozowanie

Kierownik obiektu usłyszał o nowo opracowanym inteligentnym rozwiązaniu firmy Grundfos. Łączy w sobie kilka elementów, w tym inteligentne cyfrowe pompy dozujące, urządzenie pomiarowo-kontrolne i oparty na chmurze system zdalnego monitorowania, który łączy te elementy. System nie jest jeszcze zainstalowany, ale spodziewa się płynniejszej pracy, lepszej kontroli bakterii, łatwiejszego raportowania zgodności i oszczędności wody.

Nowa aplikacja do zarządzania chemikaliami firmy Grundfos konsoliduje wszystkie parametry operacyjne w jednym miejscu. Rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, zapewniając stosowanie tylko odpowiednich chemikaliów. Mierzy on wszystkie istotne dane systemu i tworzy raporty zgodności na żądanie. Może także wyświetlać ostrzeżenia, zatrzymania i stan chemikaliów w czasie rzeczywistym, poprawiając sprawność systemu. Będzie również wysyłać wiadomości SMS, gdy wymagane będzie uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych.

Poprzez system pomiarowo-sterujący Grundfos, DID, może reagować, kiedy woda chłodząca osiągnie krytyczną zawartość rozpuszczonych ciał stałych. Pozwala to na automatyczną reakcję na zawory odmulające i uzupełniające, utrzymując jakość wody w optymalnych parametrach i utrzymując równowagę wody na optymalnym poziomie, bez potrzeby ręcznej obsługi. Urządzenie poinformuje również pompę dozującą chemikalia o odpowiedniej ilości potrzebnego biocydu, unikając przedawkowania lub niedostatecznego dozowania, aby kontrolować wzrost bakterii. Jednocześnie cyfrowa pompa dozująca Grundfos SMART, DDA FCM, i jej zintegrowany inteligentny algorytm zapobiegną napełnieniu węża wlotowego powietrzem lub pęcherzykom, a jeśli to nastąpi uruchomią alarm w systemie.

Przejrzyste informacje o systemie i dostosowanie do interesariuszy

Dzięki rozwiązaniu firmy Grundfos wszystkie informacje będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron w dowolnym czasie. Pomoże to kierownikowi zakładu, technikowi konserwacji, operatorowi i dostawcy chemikaliów wyeliminować wszelkie problemy, które mogą wystąpić w instalacji. Pomoże to również zoptymalizować ogólną pracę wieży chłodniczej i poprawić kontrolę zużycia wody, energii i chemikaliów.

Powiązane zastosowania

Znajdź zastosowania firmy Grundfos związane z tym tematem.