Studium przypadku

Unikanie pęknięć rur dzięki aplikacji do przewidywania awarii rurociągów

1% rurociągów o najwyższym priorytecie określonym przez oprogramowanie do analizy danych odpowiadało za 24% awarii, które faktycznie miały miejsce

Wystarczyło kilka dni pracy, aby osiągnąć znakomite wyniki. Gdyby przedsiębiorstwo wodociągowe wymieniło x% rur o najwyższym priorytecie określonym przez oprogramowanie, udałoby się zapobiec następującym % awarii:

Top 1% = 24%

Top 5% = 49%

Top 50% = 92%

Publiczne przedsiębiorstwo wodociągowe w jednym z większych miast stanu Texas, w USA. To duże przedsiębiorstwo wodociągowe chciało proaktywnie ustalać priorytety wyszukiwania rurociągów w sieci dystrybucji wody, które są najbardziej narażone na awarię, co mogło by przynieść znaczące korzyści zarówno w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z eksploatacją i konserwacją (O&M), jak i tworzenia planu ulepszeń kapitałowych (CIP).

Zaproponowano przeprowadzenie ślepej próby z wykorzystaniem oprogramowania do analizy danych. Wykorzystując jako punkt wyjścia rejestry awarii rurociągów przedsiębiorstwa wodociągowego począwszy od roku 2005 oraz inwentaryzację danych GIS dotyczących zasobów, zaproponowano ślepą próbę w celu przewidzenia, które rury byłyby odpowiedzialne za pęknięcia zarejestrowane w dwóch ostatnich latach, po ukryciu tej części zbioru danych. Aplikacja oprogramowania do przewidywania awarii może usunąć braki danych i niespójne informacje, a następnie zastosować modele statystyczne, algorytmy i narzędzia programowe dedykowane dla przedsiębiorstw wodociągowych, aby przedstawić i wykorzystać wyniki do planowania zarządzania zasobami infrastruktury (IAM).

Wybierz odpowiednie oprogramowanie do analizy danych

Prawidłowe przewidywanie awarii może usprawnić zarządzanie miejską infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Tradycyjne metody oceny stanu rurociągów wodnych i ściekowych są powszechnie kojarzone z zadaniami wymagającymi czasu i zasobów, które są kosztowne, niedokładne, lub jedno i drugie. Dokładna ocena pogorszenia stanu sieci miejskich ma zasadnicze znaczenie dla optymalnego planowania inwestycji i remontów. Ale jak ocenić, które oprogramowanie oferuje najwyższą dokładność przewidywania awarii?
Zakłady wodociągowe często spotykają się z rozwiązaniami programowymi, które deklarują wysoką dokładność przewidywania. Przedsiębiorstwo wodociągowe wybrało rozwiązanie Baseform spośród innych konkurentów na podstawie znakomitych i możliwych do sprawdzenia wyników przewidywań, które zostały jej przedstawione.

Portfolio oprogramowania, obejmuje monitorowanie i eksploatację, diagnostykę i planowanie długoterminowe, co oznacza, że ten rodzaj analiz w naturalny sposób integruje się na przykład z wykrywaniem zdarzeń operacyjnych i proaktywnym zarządzaniem stratami wody (NRW), prowadząc do dodatkowego zatwierdzania zleceń roboczych i zapisów awarii rurociągów, zwiększonej przewidywalności konserwacji i priorytetowych wskazówek dotyczących aktywnego wykrywania wycieków.

Wynik

  • Możliwość obliczenia zależności pomiędzy udziałem wymienionych rurociągów a ilością awarii, którym udało się zapobiec, w ujęciu rok do roku
  • Możliwe do skontrolowania kryteria ustalania długoterminowego planu wymiany rurociągów (lub ulepszone ustalanie priorytetów w zarządzaniu zasobami)
  • Ilościowe prawdopodobieństwo awarii (prawdopodobna awaria, przewidywany wskaźnik pęknięć lub liczba pęknięć na rurociąg dla dowolnego roku docelowego)

Grundfos Utility Analytics

Firma Grundfos nawiązała strategiczne partnerstwo z Baseform w celu zapewnienia zaawansowanych usług cyfrowych dla przedsiębiorstw wodociągowych. Globalna oferta wartości firmy Grundfos została rozszerzona w celu obsługi cyfrowego rynku wody dzięki zastosowaniu Grundfos Utility Analytics, najnowocześniejszej technologii zarządzania zasobami opartej na sztucznej inteligencji (SI) i uczeniu maszynowym, dostarczonej przez firmę Baseform.

Dowiedz się więcej na stronie www.grundfos.pl

SCADA /
monitoring
sieci

Zlecenia
robocze

CCTV /
monitoring

EMS

     

GIS

Rozliczenia

AMI/AMR

CRM

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.

Powiązane zastosowania

Znajdź zastosowania firmy Grundfos związane z tym tematem.

Inne powiązane referencje

Przeczytaj inne historie od klientów, którzy również skorzystali z rozwiązania Grundfos.