Studium przypadku

Odkrywanie przeoczonych usterek pozwala zaoszczędzić 230 000 EUR na kosztach wymiany

250 000 USD tyle kosztów udało się uniknąć związanych z wymianą części 

ODKRYWAJ PRZEOCZONE USTERKI NA WCZESNYM ETAPIE

Dzięki cyfrowemu rozwiązaniu do ciągłego monitorowania firma Elite pomogła zakładowi wodno-energetycznemu uniknąć konieczności wydania setek tysięcy dolarów na części zamienne i jako koszty pracy, grzywny oraz opłaty związane z wynajmowanymi agregatami chłodniczymi.

Najnowocześniejszy obiekt z wodą lodową obsługuje region środkowo-zachodni i jest zarządzany przez regionalny zarząd ds. wody i oświetlenia. Zarząd ten zobowiązał się do całkowitego wyeliminowania przestojów i chce otrzymywać ciągłą, dogłębną diagnostykę oraz powiadomienia, które pozwolą mu podejmować odpowiednie działania. W zakładzie zarząd zainwestował w umowę serwisową z wiodącym producentem agregatów chłodniczych oraz w cyfrowe rozwiązanie do ciągłego monitorowania za pośrednictwem firmy Elite Lubrication Specialities.

Korzystając z tej diagnostyki, zespół z firmy Elite Lubrication Specialties natychmiast odkrył krytyczny i poważny problem z brakiem równowagi promieniowej w agregacie chłodniczym. Wykonawca usług serwisowych, zatrudniony przez zarząd, skontrolował własne źródło danych, pulpit sterowniczy agregatu chłodniczego i niestety nie zgodził się z wynikami ciągłego monitoringu cyfrowego.

SYTUACJA

Firma Elite Lubrication Specialties wykorzystała w krytycznym zakładzie wodnoenergetycznym cyfrowe rozwiązanie do ciągłego monitorowania, aby odkryć poważny problem związany z brakiem równowagi promieniowej w agregacie chłodniczym.

WYNIK

Powiadomienie z wyprzedzeniem pozwoliło operatorom instalacji zmniejszyć obciążenie problematycznego agregatu chłodniczego, dopóki nie będzie można go naprawić, co doprowadziło do ogromnych oszczędności.

WIARYGODNE ROZWIĄZANIE DIAGNOSTYCZNE

Ze względu na krytyczne znaczenie zakładu, firma Elite Lubrication i zarząd zleciły zewnętrznej firmie zajmującej się analizą drgań przeprowadzenie niezależnej analizy. Firma ta ustaliła, że poważna usterka została prawidłowo zdiagnozowana, a firma serwisowa pominęła diagnozę.

Dzięki tym informacjom i wcześniejszym powiadomieniom operatorzy w zakładzie byli w stanie zmienić sposób obracania się agregatów chłodniczych w okresach mniejszego zapotrzebowania, aby zmniejszyć obciążenie problematycznego agregatu chłodniczego do czasu rozwiązania problemu, oszczędzając cenne zasoby i zmniejszając ryzyko katastrofalnej awarii do czasu wykonania naprawy.

Obecnie rozwiązanie jest stosowane zarówno w zakładzie z wodą lodową, jak i w pobliskiej elektrowni kogeneracyjnej (obiekt o mocy 100 MW).

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.