Studium przypadku

Firma Zwerkverband „Fließtal” miała poważne problemy z H2S; rozwiązał je system usuwania siarkowodoru firmy Grundfos, który pozwolił też zmniejszyć koszty o 60%

Bardzo ważne jest dla nas, aby siarkowodór był usuwany niezawodnie i wydajnie, nawet w różnych warunkach panujących w instalacji
Frank Vocke, kierownik wydziału sieci kanalizacyjnych w firmie Zweckverband „Fließtal"

Zapach siarkowodoru (H2S) był częstym zjawiskiem w jednej ze studzienek ściekowych Zweckverband „Fließtal” w Berlinie (Niemcy) pomimo dozowania dużych ilości chemikaliów. Właz studzienki znajduje się w dzielnicy mieszkalnej, naprzeciwko szkoły, co oznacza, że uciążliwy zapach był częstym problemem dla mieszkańców i uczniów. Berliński Uniwersytet Techniczny, we wspólnym projekcie z zakładem oczyszczania ścieków, przetestował system eliminacji siarkowodoru firmy Grundfos. Doprowadziło to do wyeliminowania problemów z zapachem, a jednocześnie zmniejszenia kosztów chemikaliów o 58–63%, do mniej więcej 2,6 centa za m3 ścieków. 

Opis problemu

Zweckverband „Fließtal”, niemiecka oczyszczalnia ścieków, znajduje się na północ od Berlina. Obsługuje 20 600 mieszkańców oraz gości i turystów licznie odwiedzających miasto. Zweckverband „Fließtal” odpowiada za oczyszczanie ścieków i wód opadowych w obszarze zlewni. Instalacja kanalizacyjna jest relatywnie nowa, została oddana do użytku 26 lat temu. Po zaledwie dwóch latach wystąpiły pierwsze problemy z zapachem i korozją spowodowane przez H2S, z wartościami szczytowymi H2S osiągającymi 250 ppm. Podjęto szereg środków zaradczych w celu wyeliminowania H2S, takich jak przewietrzanie powietrzem pod ciśnieniem czy dozowanie różnych substancji chemicznych. Pomimo dużych inwestycji i dozowania dużych ilości soli azotanowych użytkownik nigdy nie miał pewności, że problem nie pojawi się ponownie. „Bardzo ważne jest dla nas, aby siarkowodór był usuwany niezawodnie i wydajnie, nawet w różnych warunkach panujących w instalacji”, mówi Frank Vocke, kierownik wydziału sieci kanalizacyjnych w firmie Zweckverband „Fließtal”, wyjaśniając wyzwania stojące przed przedsiębiorstwem. Celem było zatem znalezienie niezawodnego i skutecznego systemu dozowania pozwalającego wyeliminować problem, a jednocześnie zmniejszyć wysokie koszty, których doświadczyli w przeszłości.

Automatyczny system usuwania siarkowodoru firmy Grundfos

Obecność H2S w instalacjach kanalizacyjnych zależy od wielu czynników, w tym temperatury i, składu ścieków oraz czasu retencjonowania. To sprawia, że rozwiązywanie problemów związanych z H2S jest skomplikowane. Idealny, wydajny system usuwania H2S musi zatem opierać się na aktualnie panujących warunkach. Zapewnia to niezbędną elastyczność w reagowaniu na zmieniające się warunki i jest podejściem stanowiącym podstawę systemu usuwania siarkowodoru firmy Grundfos. Dzięki systemowi Grundfos pracownicy zakładu komunalnego nie muszą monitorować dozowania, ręcznie dostosowywać ilości ani polegać na nieelastycznym i statycznym dozowaniu. System jest oczywiście monitorowany, jednak dozowanie przebiega automatyczne. Z czasem można dokonywać regulacji, dostosowując się do zmierzonych wartości H2S.

Wynik

System usuwania siarkowodoru firmy Grundfos działał u użytkownika od listopada 2017 r. do kwietnia 2018 r. z pozytywnymi wynikami. Rozwiązano problemy z zapachem H2S, a system reagował niezawodnie na zmieniające się warunki, takie jak poziomy H2S w zbiorniku, temperatura i przepływ ścieków. Co najważniejsze udowodniono, że ilość substancji chemicznych dozowanych do instalacji można znacznie zmniejszyć, zachowując jednocześnie poprawę jakości usuwania H2S. Średnio ilość dozowanych chemikaliów spadła o 58–67%, co doprowadziło do zmniejszenia kosztów chemikaliów do około 2,6 centa na m3 ścieków. Katja Richter, dyrektor zarządzający Zweckverband „Fließtal” wyjaśnia: „Naszym celem jest ograniczenie dozowania substancji chemicznych do minimum oraz zmniejszenie wpływu na ścieki i środowisko. Korzystając z systemu usuwania siarkowodoru firmy Grundfos udało nam się osiągnąć ten cel, a jednocześnie znacznie zmniejszyć wydatki na chemikalia”.

Dzięki temu udało się zmniejszyć wpływ na środowisko, znacznie ograniczyć wydatki, zwiększyć zadowolenie mieszkańców, a także zmniejszyć korozję rur, studzienek i instalacji.

Grundfos eliminuje problemy z H2S w niezawodny i opłacalny sposób

System usuwania siarkowodoru firmy Grundfos może elastycznie dostosowywać się do bieżących wymagań i warunków, a tym samym dozować chemikalia zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem systemu.
 

 

Poprzednie dozowanie

System usuwania siarkowodoru firmy Grundfos


Średni koszt dozowanej substancjichemicznej na m3 ścieków 
 

7 centów/m3 ścieków

2,6 centa/m3 ścieków


Potencjalne oszczędności na podstawie 3 okresów testów systemu  Grundfos H2S 
 

0%

58-67%

Proces dozowania

Automatyczny

Na żądanie

Ogólna satysfakcja


Dozowanie zwykle działało zadowalająco, niezależnie od tego, jak duże ilości chemikaliów były dozowane. Doprowadziło to do wysokich kosztów i dużegowpływu na środowisko. 
 

Niższe koszty oraz wyższy poziom i jakość usuwania H2S, zmniejszenie liczby roboczogodzin z powodu mniejszego nadzoru nad systemem oraz mniejszy wpływ soli azotanowych na środowisko. 
Zdecydowaliśmy się na recykling wody w fabryce w Bjerringbro, aby pokazać, co można zrobić i że możesz coś zmienić, nawet jeśli masz małą lub średnią jednostkę produkcyjną.
Karen Touborg, Starszy dyrektor grupy ds. środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa

„Pomaga to firmie Grundfos zrozumieć, w jaki sposób nasze produkty przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. Można traktować to jak małe laboratorium. Centrum badawcze, gdzie możemy wyciągnąć wiele wniosków z naszych produktów. W jaki sposób mogą one wnieść większy wkład w program wody i energii.

Inne powiązane referencje

Przeczytaj inne historie od klientów, którzy również skorzystali z rozwiązania Grundfos.

Powiązane zastosowania

Znajdź zastosowania firmy Grundfos związane z tym tematem.

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.