Dołącz do Explore NEXT

Wspólnie poszukajmy nowych pomysłów na ograniczenie zużycia energii!

Obecnie systemy HVAC oraz instalacje wodne w budownictwie odpowiadają za 40% światowego zużycia energii. Aby uczynić naszą branżę bardziej przyjazną środowisku, musimy radykalnie zmniejszyć obecne zużycie energii w budynkach i poprawić ich efektywność energetyczną na dużą skalę.