Wspólna przemiana wody

Technologie cyfrowe stworzyły nieskończone możliwości inteligentniejszej pracy, optymalizacji procesów oraz oszczędności czasu i energii. Obecnie, ze względu na pilne wyzwania związane z klimatem i zasobami, firmy zajmujące się gospodarką wodno-ściekową znajdują się w punkcie przełomowym. Muszą znaleźć nowe rozwiązania, ponieważ wczorajsze podejście nie sprawdza się już w rozwiązywaniu wyzwań, przed którymi stoimy dziś i w przyszłości.

Naszą wizją w firmie Grundfos jest współpraca z firmami użyteczności publicznej na całym świecie w celu przeprowadzenia rewolucji wodnej, przy użyciu bezkonkurencyjnych metod analizy danych, wiedzy i autonomicznych, kompleksowych rozwiązań. Chcemy zostać najbardziej zaufanym partnerem w dziedzinie gospodarki wodnej i umożliwić naszym klientom, organizacjom partnerskim i globalnej społeczności transformację w kierunku zrównoważonej przyszłości.

Pomagamy w transformacji dzięki bardziej zrównoważonym, inteligentnym i zoptymalizowanym rozwiązaniom w zakresie gospodarki wodnej - bez uszczerbku dla niezawodności i czasu pracy systemu. Mając za sobą ponad 20 lat rozwoju opartego na danych, rozumiemy zagadnienia związane z łącznością, danymi i sztuczną inteligencją oraz wiemy, jak je wdrażać w sposób przynoszący znaczne korzyści przedsiębiorstwom wodociągowym.

Dowiedz się, jak Grundfos Utility Analytics może pomóc Twojemu zakładowi wodociągowemu monitorować wydajność w czasie rzeczywistym, poprawić efektywność operacyjną, zdiagnozować stan sieci, przewidzieć potencjalne awarie i wiele więcej.

Poznaj nasze rozwiązania cyfrowe

Globalny sektor wodny przechodzi cyfrową transformację, przyjmując szereg technologii do zdalnego wykrywania, zarządzania aktywami i analityki predykcyjnej. Poznaj nasze rozwiązania cyfrowe, aby zminimalizować wyzwania związane z wodą i ściekami.

Grundfos Utility Connect

Zdalne monitorowanie i sterowanie przepompowniami w dowolnym miejscu i czasie.

 

Grundfos Machine Health

Ciągłe monitorowanie sprzętu za pomocą czujników w celu powiadamiania o konserwacji i uzyskiwania informacji na podstawie danych historycznych w celu przewidywania najlepszych sposobów postępowania.

Demand Driven Distribution

Minimalizacja strat wody i zużycia energii dzięki naszemu systemowi zarządzania ciśnieniem w sieciach wodociągowych.

Grundfos Utility Analytics

Uzyskaj wgląd w celu poprawy wydajności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym redukcji strat wody i optymalizacji zarządzania zasobami.

Prawie miliard ludzi żyje bez dostępu do czystej wody pitnej. Poznaj cyfrowe możliwości, które przedsiębiorstwa wodociągowe badają, aby pomóc w rozwiązywaniu dzisiejszych i przyszłych problemów związanych z wodą.

Teksańskie przedsiębiorstwo wodociągowe przewiduje awarię rur

Korzystając z naszej aplikacji do przewidywania awarii rurociągów, przedsiębiorstwo mogło ustalić priorytety rur, które należało wymienić, co zapobiegło poważnym awariom rur i pomogło w opracowaniu długoterminowego planu wymiany rur.

Ras Al Khaimah oszczędza 20% energii i 12% OPEX

Monitorowanie w czasie rzeczywistym, dedykowane sterowanie i pompy o zmiennej prędkości znacznie zmniejszyły zużycie energii i siłę roboczą, a jednocześnie umożliwiły konserwację predykcyjną, która pozwoliła na zmniejszenie kosztów konserwacji i napraw.

 

Norweska gmina przejmuje kontrolę

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania ściekami pozwala operatorom pomp na bezpieczne i niezawodne monitorowanie i zarządzanie systemami pompowymi za pośrednictwem połączenia internetowego - oferując ogromną oszczędność czasu i spokój ducha.

Związek Wodociągów w Rottal oszczędza 30% energii

Niemiecki dostawca wody pitnej wdrożył system Demand Driven Distribution obejmujący zestawy podnoszenia ciśnienia, sterownik, czujniki i inne elementy. Rezultat: 30% oszczędności energii, mniej pęknięć rur, mniej awarii zasilania i znaczne zmniejszenie strat wody.