85 - Uzdatnianie wody przemysłowej pod kątem ponownego wykorzystania ścieków

Aby zmniejszyć zużycie i zanieczyszczenie wody w przemyśle, wiele firm spogląda w stronę technik ponownego użycia wody. Słuchając tego nagrania, można dowiedzieć się więcej na temat podejścia firmy Grundfos do tego specjalistycznego obszaru uzdatniania wody.

Słuchaj teraz

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 1
Długość kursu
Długość kursu: 20 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Zaawansowany

Przegląd modułów szkoleniowych

18:12

Dlaczego branże coraz częściej spoglądają w stronę ponownego wykorzystania wody?

Posłuchaj tego nagrania oficjalnego dokumentu na temat naszego podejścia do stosowania inteligentnych rozwiązań, które zapewniają łatwą integrację, umożliwiają realizację zoptymalizowanych procesów i pozwalają ograniczyć koszty ponownego wykorzystania wody w zastosowaniach przemysłowych.