Opis stanów alarmowych domowego hydroforu do podnoszenia ciśnienia SCALA1

Szczegółowe informacje o trzech ikonach na panelu sterującym dotyczących alarmów

Grundfos SCALA1 to kompaktowy hydrofor do podnoszenia ciśnienia wody.

W tym module przyjrzymy się bliżej trzem ikonom LED alarmów na dolnym panelu operacyjnym.

Alarmy te wskazują, czy doszło do pracy na sucho, braku wody, czy przekroczono maksymalny czas pracy, a także czy doszło do wycieku wody w instalacji.

Warto wspomnieć, że te alarmy nie muszą oznaczać, że doszło do uszkodzenia pompy.

Jest to po prostu wskazanie ostrzegające użytkownika, że w instalacji wystąpił problem, który należy rozwiązać.

Na przykład, jeśli ikona alarmu suchobiegu miga, nie musi to oznaczać, że pompa nie może dostarczać wody.

Może to oznaczać, że do pompy nie jest dostarczana woda.

Przyjrzyjmy się dokładniej tym trzem alarmom.

SCALA1 posiada funkcję ochrony przed suchobiegiem.

Zabezpieczenie automatycznie zatrzymuje pompę w przypadku pracy na sucho.

Jednak funkcja ta działa inaczej w pierwszej fazie zasysania niż podczas pracy normalnej.

Jeśli SCALA1 wykryje brak ciśnienia i przepływu w ciągu pięciu minut od podłączenia zasilania, alarm zostanie włączony.

Jednak podczas pracy normalnej ten alarm zostanie aktywowany zaledwie po 40 sekundach od wykrycia braku ciśnienia i przepływu.

Następna funkcja to maksymalnego czas pracy pompy.

Maksymalny czas pracy można ustawić podczas konfiguracji pompy w GO Remote

lub aktywować tę funkcję na późniejszym etapie.

Jeśli ustawisz maksymalny czas pracy na 30 minut, pompa zatrzyma się po 30 minutach pracy ciągłej, a na panelu sterującym zostanie wyświetlony alarm.

Alarm ten spowoduje zatrzymanie pracy pompy również w przypadku poważnego wycieku wody z instalacji.

Wycieki mogą być spowodowane uszkodzeniem przewodów.

Wreszcie jest też funkcja wykrywania wycieków i nieszczelności.

Jeśli doszło do jakiegokolwiek wycieku w instalacji, SCALA1 będzie okresowo uruchamiać się i zatrzymywać.

Ale jeśli trwa to zbyt długo, spowoduje to przejście pompy w stan cykliczny.

Na szczęście SCALA1 jest wyposażona w funkcję ograniczającą liczbę załączeń/wyłączeń, którą można ustawić w aplikacji GO Remote.

Po włączeniu tej funkcji stały wzorzec uruchomień i zatrzymań pompy spowoduje całkowite zatrzymanie pompy, a na panelu sterującym pojawi się ikona.

Jeśli funkcja ograniczająca liczbę załączeń/wyłączeń jest wyłączona, nadal będzie sygnalizowany alarm systemowy na panelu operacyjnym, ale pompa się nie zatrzyma. 

Możesz dowiedzieć się więcej o alarmach systemowych w aplikacji GO Remote.

Po zlokalizowaniu i podjęciu działań wobec źródła problemu, alarm można po prostu zresetować 

przez naciśnięcie przycisku „Reset” na panelu sterującym, lub poprzez włączenie funkcji automatycznego resetowania alarmów w aplikacji GO Remote.

Było to krótkie wprowadzenie do trzech stanów alarmowych wskazywanych na panelu sterującym, jeśli dojdzie do pracy na sucho lub braku wody, przekroczy się maksymalny czas pracy, a także jeśli dojdzie do wycieku w instalacji.

Dziękujemy za obejrzenie filmu.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 4
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany