Korzystanie z aplikacji Grundfos GO Remote w celu optymalnego wykorzystania funkcji pompy SCALA1

Dowiedz się, jak aplikacja GO Remote umożliwia dostęp do wielu funkcji pompy SCALA1.

Bez aplikacji Grundfos GO Remote na smartfony wiele funkcji SCALA1 będzie niedostępnych.

W tym module pokażemy Ci, jak uzyskać możliwie największą wydajność pompy SCALA1 używając aplikacji GO Remote.

Zaczynajmy!

 

Dlaczego warto korzystać z aplikacji GO Remote do pompy SCALA1?

To naprawdę proste. 

Korzystanie z aplikacji GO Remote do pompy SCALA1 zapewnia jej łatwiejsze uruchamianie, monitorowanie i umożliwia dostęp do dodatkowych opcji.

Bez GO Remote pompa SCALA1 będzie działać tylko przy ustawieniach domyślnych.

Chociaż ustawienia te mogą być wystarczające w przypadku niektórych instalacji i zastosowań, nie będą pasować do wszystkich możliwych sytuacji.

Ostatecznie pompa SCALA1 jest rekomendowana do wszystkich zastosowań domowych, ale za pomocą aplikacji GO Remote można dopasować urządzenie jeszcze lepiej do danej instalacji.

Aby pobrać aplikację GO Remote, wystarczy udać się do sklepu AppStore lub PlayStore.

Po pobraniu należy sparować aplikację z pompą SCALA1.

Teraz możesz skonfigurować pompę SCALA1 w aplikacji GO Remote.

Po sparowaniu pompy z aplikacją, będziesz mieć możliwość skonfigurowania pompy do pracy w danej instalacji.

Chociaż możliwe jest obsługiwanie pompy SCALA1 i odczytywanie sygnałów alarmowych za pośrednictwem panelu sterującego, aplikacja GO Remote umożliwia zmianę wartości domyślnych i ustawianie pompy zgodnie z naszymi wymaganiami.

W konfiguracji wstępnej można zmienić i ustawić maksymalny czas pracy, ustawić automatyczny alarm

ograniczenia liczby załączeń/wyłączeń, a także zdefiniować wejście zewnętrzne, jeśli korzysta się z jednego z nich.

Aplikacja GO Remote jest również jedynym sposobem na konfigurację pracy zestawu dwóch takich samych pomp SCALA1 połączonych równolegle.

Ale więcej o tym później.

Po ustawieniu podstawowych parametrów system przeniesie Cię do pulpitu nawigacyjnego, który jest głównym ekranem aplikacji.

W tym miejscu otrzymasz dostęp do podstawowych danych pompy, a także szybki dostęp do większej liczby ustawień.

Ale jakie są korzyści z tych ustawień?

Spójrzmy.

Po pierwsze mamy stan systemu, który umożliwia odczytanie całkowitego czasu pracy pompy, czasu pracy od ostatniego włączenia zasilania oraz liczby załączeń i wyłączeń.

A jeśli korzystasz z konfiguracji z podwójną pompą, możesz zobaczyć porównania czasu pracy obu pomp.

Sprawdzanie stanu pompy w aplikacji zapewnia przejrzysty przegląd zużycia energii.

A jeśli korzystasz z podwójnej konfiguracji, możesz zobaczyć stan pracy każdej pompy i zadecydować o obciążeniu między pompami zgodnie z życzeniami użytkownika.

Można również sprawdzić wskazania alarmów i ostrzeżeń systemowych.

Tak więc, jeśli ikona Grundfos Eye jest czerwona, a pompa zatrzymała się, wystarczy sprawdzić funkcję Alarmy i ostrzeżenia w aplikacji, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, dlaczego pompa zasygnalizowała alarm.

W ten sposób zyskasz cenne dane dotyczące tego, gdzie jest problem.

W przypadku wystąpienia problemu z pompą należy sprawdzić przewodnik rozwiązywania problemów.

Ponadto można użyć menu Alarmy i ostrzeżenia, aby zresetować wszystkie alarmy.

Następnie przechodzimy do konfiguracji pompy podwójnej.

Po podłączeniu dwóch pomp SCALA1, system automatycznie wykrywa konfigurację podwójną i przeprowadza użytkownika przez wstępną konfigurację.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, jest to jedyny sposób uruchomienia konfiguracji podwójnej bez używania ustawień domyślnych.

Istnieje wiele ustawień, które należy zmienić.

Po pierwsze jest tryb pracy podwójnej.

Domyślny tryb pracy to praca/rezerwa.

Zasadniczo oznacza to, że jedna pompa pracuje, a druga jest w trybie gotowości w przypadku wystąpienia problemu z pompą główną.

W aplikacji Grundfos GO można jednak zmienić tryb pracy na praca/asysta.

Jeśli jedna pompa nie może osiągnąć pożądanego zapotrzebowania w tym trybie, druga dołączy do pracy i zapewni jeszcze większy przepływ.

W ten sposób możesz wybrać tryb pracy najlepiej dostosowany do danej instalacji i zastosowania.

Następnie jest też typ zamiany.

W tym miejscu można wybrać sposób przełączania się pomp.

Na przykład, czy chcesz przełączać pompy na podstawie liczby załączeń?

Może wolisz zamieniać pompy w oparciu o liczbę godzin pracy?

Ta funkcja pozwala zdecydować, w jaki sposób chcesz rozdzielić obciążenie pomiędzy dwoma pompami SCALA1.

Możesz również ustawić wartości zamiany.

Może chcesz, aby pompy zamieniały się co trzy godziny?

Albo co pięć uruchomień?

Wszystko zależy od Twojej decyzji.

Bez GO Remote konfiguracja podwójna pomp SCALA1 zostanie ustawiona w tryb praca/rezerwa i nie będziesz mieć możliwości zmiany żadnych innych ustawień spośród szerokiej gamy opcji dostępnych w aplikacji GO Remote, które mogą zapewnić, że system jest skonfigurowany dokładnie zgodnie z Twoimi potrzebami.

W końcowej części tego modułu przyjrzymy się niektórym innym opcjom, które można ustawić w GO Remote.

Te funkcje obejmują:

konfigurowanie zewnętrznego wejścia, funkcje kalendarza, aktualizacje oprogramowania i raporty serwisowe.

Pompę SCALA1 można podłączyć do wejścia zewnętrznego, które będzie zapewniać dodatkowe uruchomienie pompy.

Wystarczy uzyskać dostęp do menu wejścia zewnętrznego z menu Ustawienia.

W tym miejscu można przełączyć wejście zewnętrzne (włączyć i wyłączyć je).

Można również zignorować standardowe warunki załączenia/zatrzymania, wybierając uruchomienie pompy wyłącznie względem wejścia zewnętrznego.

Po raz kolejny pokazuje to szeroka gamę opcji zapewnianych przez GO Remote w pompach SCALA1.

Następnie przejdźmy do funkcji kalendarza.

Mówiąc najprościej, pozwala ona na ustalenie harmonogramu pracy pompy.

Szczególnie przydatna funkcja np. w przypadku nawadniania domowego ogrodu.

Istnieje również opcja wykonania aktualizacji oprogramowania bezpośrednio przez aplikację GO Remote.

Jeśli aktualizacja jest dostępna, otrzymasz powiadomienie na telefonie po przejściu do aplikacji.

Oczywiście jest to coś, co można zrobić np. podczas wizyty serwisowej, ale tutaj właściciel domu potrafi w rzeczywistości całkowicie przeprowadzić aktualizację samodzielnie.

Wystarczy pobrać aplikację GO Remote i podłączyć ją do pompy SCALA1.

Na koniec masz też możliwość utworzenia raportu serwisowego po zakończeniu pracy.

Możesz wysłać raport serwisowy bezpośrednio na adres e-mail klienta, dając mu przyjazny, namacalny wgląd w działanie pompy SCALA1 i wykonaną pracę.

W ten sposób podsumowaliśmy moduł dotyczący korzyści stosowania aplikacji GO Remote z pompami SCALA1.

Dziękujemy za uwagę.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 4
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany