Usprawnienia w zakresie stosowania wody chłodzonej

W jaki sposób pompa TPE3 może pomóc zoptymalizować zastosowanie z wodą chłodzoną? Dowiedz się tutaj.

Witamy w module Ecademy dotyczącym pompy TPE3, w którym przyjrzymy się bliżej funkcji sterowania wieloma pompami TPEoraz zobaczymy, jak można używać pompy TPEw celu optymalizacji zastosowania z wodą chłodzoną.

Pompa TPE3 jest również wyposażona w unikatową technologię bezprzewodową, która umożliwia równoległy montaż do czterech pomp w celu ich bezpośredniego połączenia. Ta technologia bezprzewodowa jest zintegrowana ze wszystkimi pompami TPE3, co oznacza, że nie potrzebujesz innych sterowników do pomp.

Po podłączeniu pompy mogą pracować w różnych trybach sterowania. W trybie naprzemiennym pompy działają na zmianę, aby zapewnić równomierne godziny pracy. W trybie wspomagania jedna pompa działa przez cały czas, a pompa wspomagająca włącza się na 30 sekund raz dziennie, aby upewnić się, że istnieje alternatywa na wypadek awarii pompy roboczej.

W trybie kaskadowym kilka pomp może działać w tym samym czasie i dzielić się równomiernie obciążeniem. Kolejna nowość w pompie TPE3 to funkcja multi-master. Po połączeniu kilku pomp TPEjedna z nich będzie zawsze mieć rolę pompy głównej. Funkcja multi-master stanowi sieć bezpieczeństwa w przypadku awarii pompy głównej.

W przypadku wystąpienia awarii funkcja gwarantuje, że pozostałe pompy automatycznie przypiszą nową pompę główną, dzięki czemu nadal będą zapewniać niezawodne rezultaty. Teraz spójrzmy na jedno z zastosowań, w którym pompy TPEmożna wykorzystać w innowacyjny sposób: na optymalizację systemów wody chłodzonej.

Po pierwsze przyjrzyjmy się tradycyjnemu systemowi wody chłodzonej. Systemy te są często wykonane z pętli podstawowej i wtórnej, ze stałym przepływem w pętli podstawowej. Jako alternatywę dla tradycyjnego systemu, zalecamy system wody chłodzonej z tylko pętlą podstawową i zmiennym przepływem. Takie rozwiązanie jest o wiele bardziej efektywne.

Systemy pompowania pierwotnego o zmiennym przepływie wykorzystują agregaty chłodnicze o zmiennej wydajności oraz pompy główne o zmiennym przepływie, aby zaspokoić zmienne zapotrzebowanie na wodę chłodzoną.

Pompowanie pierwotne o zmiennym przepływie jest bardziej ekonomiczne i energooszczędne w systemach produkujących wodę chłodzoną, ponieważ nigdy nie będzie dochodzić do nadmiernego przepływu w systemie.

Jednak jednym z wyzwań w takich systemach jest potrzeba utrzymania minimalnego przepływu wody przez agregat chłodniczy – nawet w warunkach niskiego przepływu, gdzie zapotrzebowanie na schłodzoną wodę może być niższe niż minimalny przepływ agregatu chłodniczego. Aby utrzymać minimalny przepływ wody przez agregat chłodniczy, pompę TPE3 można zainstalować w linii obejścia między liniami przepływu i powrotu.

Pompa pracuje w trybie stałej różnicy ciśnień, zapewniając stałe ciśnienie – a tym samym odpowiedni przepływ – w parowniku. Zapobiega to zamarzaniu parownika oraz wyzwalaniu agregatu chłodniczego. Teraz spójrzmy na pętlę pompy głównej.

Tutaj zainstalowaliśmy trzy pompy, które są połączone z sobą bezprzewodowo, bez użycia jakichkolwiek zewnętrznych sterowników. Pompy o zmiennej prędkości obrotowej pracują w trybie kaskadowym.

Zadaniem pomp jest utrzymanie ciśnienia w systemie o zmiennym przepływie, w warunkach niskiego i wysokiego obciążenia. Wydajność pomp TPE3 jest kontrolowana w trybie proporcjonalnego ciśnienia, w oparciu o czujniki różnicy ciśnień zintegrowane z pompami.

Zintegrowane czujniki różnicy ciśnień sprawiają, że pompy mogą pracować wydajnie w kilku trybach sterowania, bez zewnętrznych czujników ciśnienia w układzie rurowym. Na tym kończy się nasz przegląd alternatywnych konstrukcji systemów z wodą chłodzoną.

Mamy nadzieję, że teraz wiesz już, dlaczego system z pętlą podstawową i zmiennym przepływem jest o wiele bardziej wydajny niż tradycyjnie zaprojektowane systemy.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 15 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy