Wprowadzenie: Pompa TPE3 do optymalizacji systemu

Dowiedz się więcej o zintegrowanym ciepłomierzu TPE3, kontroli delty T, funkcji limitu przepływu i innych funkcjach

Ten film wprowadzi Cię do najważniejszych aspektów i obszarów zastosowań pompy TPE3. TPE3 jest pompą liniową do budynków komercyjnych, ale lubimy myśleć, że jest to coś więcej niż pompa.

Pozwól, że opowiem, dlaczego uważamy, że ta pompa jest tak wyjątkowa. W sercu pompy TPE3 znajduje się kilka zaawansowanych funkcji, takich jak nowy tryb sterowania deltaT, funkcja ograniczania przepływu, wbudowany ciepłomierz, zintegrowane sterowanie bezprzewodowe wieloma pompami i prawie nieograniczone możliwości podłączenia czujników zewnętrznych.

Wszystko zaczyna się od najnowocześniejszej pompy Grundfos, wyposażonej w każdą najnowocześniejszą funkcję, której można się spodziewać. Ale poza tym pompa TPE3 zawiera kilka zupełnie nowych funkcji, które umożliwiają optymalizowanie przez pompę systemu i zastosowania, którego jest częścią. Zacznijmy od trybu sterowania Delta T.

W trybie sterowania Delta T można obsługiwać pompę w oparciu o różnicę między temperaturą przepływu i temperaturą powrotną. To nigdy nie było prostsze. Podłącz jeden lub dwa czujniki zewnętrzne bezpośrednio do pompy TPEi pozwól pompie przejąć kontrolę nad zapotrzebowaniem układu na przepływ, w oparciu o różnicę temperatur.

Nie jest potrzebny żaden dodatkowy sprzęt. Pompa TPE3 jest również wyposażona w unikalną technologię bezprzewodową, która umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia z innymi pompami TPE– właściwie nawet do czterech pojedynczych pomp.

Pompy pracują teraz w połączonym trybie sterowania: w trybie kaskadowym, naprzemiennym lub wspomagania, bez potrzeby stosowania innego sterownika pompy. Pompa TPE3 oferuje również funkcję ograniczania przepływu, która eliminuje potrzebę stosowania zaworu dławiącego pompy w systemie. Kolejną nową funkcjonalnością jest wbudowany ciepłomierz pompy TPE3.

Oznacza to koniec nadmiernych rachunków za energię spowodowanych brakiem zrównoważenia systemu. Wspólnie, ta najnowsza pompa i jej zaawansowane funkcje tworzą bardzo inteligentny pakiet, który pozwala zoptymalizować cały system. Teraz przyjrzyjmy się zastosowaniom, w których można użyć pompy TPE3. TPE3 to wszechstronna pompa liniowa, którą można stosować we wszystkich instalacjach grzewczych, systemach chłodzenia i inteligentnych sieciach ciepłowniczych.

Pozwól, że przedstawię kilka przykładów pokazujących, w jaki sposób nowe funkcje pompy TPEmogą poprawić ogólną wydajność całego układu poprzez ulepszoną ochronę podzespołów, lepsze monitorowanie układu, lepszą kontrolę układu, a także niższe zużycie energii. Użyj pompy TPE3 w systemach kotłowych z kotłami innymi niż kondensacyjne, aby uzyskać lepszą ochronę kotła i niższe koszty eksploatacji.

Połącz pompę TPE3 z zewnętrznym czujnikiem temperatury, który mierzy temperaturę wody powrotnej. Poprzez dostosowanie przepływu w linii obejścia pompa będzie odpowiadać za temperaturę wody dopływającej do kotła, co zapewnia utrzymywanie odpowiedniej temperatury przez cały czas. Użyj pompy TPE3 w jednorurowych systemach grzewczych, aby zwiększyć wydajność systemu.

W systemach jednorurowych projekt zazwyczaj zakłada stały przepływ. Rezultatem jest wzrost temperatury powrotnej z systemu w warunkach niskiego obciążenia. Pompa TPE3 rozwiązuje ten problem poprzez monitorowanie przepływu i temperatury wody powrotnej.

Pozwala to pompie na dostosowanie wydajności do faktycznej różnicy temperatur, a także zapewnia utrzymanie delty T zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Zastosuj pompę TPE3 w systemach odzyskiwania ciepła w celu obniżenia kosztów i temperatury wody.

Obejściowe systemy odzyskiwania ciepła powinny być aktywne tylko wtedy, gdy różnica temperatur między powietrzem zewnętrznym a powietrzem powrotnym jest większa niż 2–3°C. Do pompy TPE3 można podłączyć dwa czujniki temperatury, aby pompa dostosowywała przepływ obiegowy w układzie do faktycznych potrzeb, w oparciu o różnicę temperatur.

Użyj pompy TPE3 w cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, aby uzyskać kontrolę nad temperaturą ciepłej wody i oszczędzić pieniądze. W domowych systemach ciepłej wody potrzebujesz natychmiastowej ciepłej wody po otwarciu kranu. Tradycyjnie pompy o stałej, ograniczonej prędkości pracują przez całą dobę, każdego dnia, aby zapewnić ten rezultat – ale jest to strata energii.

Zastosuj pompę TPE3 i ustaw ją w trybie sterowania z temperaturą stałą. Na podstawie sygnału z wewnętrznego czujnika temperatury pompa w sposób ciągły dostosowuje swoją wydajność do faktycznych potrzeb i w ten sposób utrzymuje pożądaną stałą temperaturę wody.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 15 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy