Funkcje i zalety pompy obiegowej ALPHA1 L

Dowiedz się więcej o cechach pompy ALPHA1 L i korzyściach, jakie one przynoszą. Ponadto zapoznaj się z zakresem zastosowania i trybami sterowania pompy.

Pompa obiegowa ALPHA1 L zapewnia szereg korzyści, zarówno pod względem rozwoju biznesowego, jak i funkcjonalności pompy.

W tym module szkoleniowym skupimy się na tych dwóch kwestiach.

Przyjrzymy się bliżej wielu zastosowaniom pompy ALPHA1 L, a także przedstawimy tryby sterowania, które zostały opracowane dla różnych zastosowań pompy.

Ponadto, podkreślimy niektóre z kluczowych korzyści pompy ALPHA1 L.

Bez dalszych wstępów, przejdźmy do treści szkolenia.

Na początek skupmy się na miejscach, w których pompa ALPHA1 L może zostać wykorzystana.

Pompę możemy stosować w większości urządzeń grzewczych, w tym w kotłach, instalacjach grzewczych, instalacjach ogrzewania podłogowego i domowych instalacjach ciepłej wody.

Opracowaliśmy specjalne tryby sterowania dla każdego z tych zastosowań, aby uzyskać oszczędności energii i zmniejszyć hałas.

Intuicyjny panel sterujący pompy umożliwia użytkownikowi dostęp do wszystkich trybów sterowania.

Wystarczy kliknąć odpowiedni przycisk, aby zmienić tryb sterowania.

Mówiąc konkretniej, tryb grzejnikowy został stworzony dla systemu grzewczego grzejnikowego, a tryb ogrzewania podłogowego dla systemu ogrzewania podłogowego.

Dostępne są także trzy stałe prędkości, które preferujemy przy wymianie pomp „jedna za jedną” w kotłach.

Przyjrzyjmy się im dokładniej.

Przede wszystkim przy prędkości I pompa działa na minimalnej charakterystyce w każdych warunkach pracy.

To jest normalne ustawienie w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest niskie.

Po drugie, prędkość II przeznaczona jest do pracy na średniej charakterystyce w każdych warunkach pracy.

To jest najczęściej wybierana stała prędkość przy normalnym zapotrzebowaniu na ciepło.

I wreszcie, prędkość III oznacza ustawienie pracy pompy na maksymalnej charakterystyce w każdych warunkach pracy.

To ustawienie wybiera się głównie w sytuacjach, kiedy zapotrzebowanie na ciepło i strata ciśnienia są bardzo wysokie.

Prędkość ta umożliwia również szybkie odpowietrzenie pompy przy rozruchu.

Spójrzmy teraz na tryb grzejnikowy.

Nowy tryb sterowania jest oznaczony symbolem grzejnika na panelu sterującym pompy.

Przy włączonym trybie grzejnikowym pompa ALPHA1 L jest sterowana według ciśnienia proporcjonalnego.

Zachowanie proporcjonalnego ciśnienia to zasada dostosowania ciśnienia wytwarzanego przez pompę w zależności do wielkości przepływu.

Przykład: gdy przepływ potrzebny w systemie grzewczym jest obniżony, niższe są także straty ciśnienia, które pompa musi pokonać, i dlatego zmniejsza ona prędkość.

Skutkuje to mniejszym obciążeniem silnika, mniejszym zużyciem energii i mniejszym hałasem.

Tryb grzejnikowy zapewnia najbardziej wydajną pracę pompy w systemie grzewczym w ciągu sezonu grzewczego.

Kolejnym jest tryb ogrzewania podłogowego, oznaczony symbolem ogrzewania podłogowego na panelu sterującym użytkownika.

Po ustawieniu trybu ogrzewania podłogowego pompa pracuje przy ciśnieniu stałym.

W zrównoważonym systemie ogrzewania podłogowego wszystkie strefy charakteryzują się tą samą utratą ciśnienia, więc bez względu na to,
jak wiele stref jest ogrzewanych, ustawienie stałego ciśnienia zabezpieczy wymagany przepływ.

W tym trybie, w systemie ogrzewania podłogowego, pompa  będzie pracować optymalnie Istnieje szereg korzystnych funkcji w kompaktowej pompie ALPHA1 L, w tym wtyczka instalacyjna, śruba odblokowująca, łatwa wymiana głowicy pompy, wał i łożyska odporne na ścierania, a to nie wszystko.


Przyjrzyjmy się wtyczce instalacyjnej, łatwej wymianie głowicy pompy i śrubie odblokowującej.

Wymiana pompy obiegowej w kotle może być kłopotliwa ze względu na brak miejsca.

Nowa wtyczka instalacyjna i łatwa wymiana pompy rozwiążą ten problem.

Wtyczka instalacyjna, zaprojektowana specjalnie dla pompy ALPHA1 L, jest opracowana w taki sposób, aby mogła obracać się i działać w dwóch różnych pozycjach.

Dzięki temu jeśli w miejscu instalacji brakuje miejsca, wystarczy obrócić wtyczkę instalacyjną lub głowicę pompy do innej pozycji.

Elastyczność wtyczki instalacyjnej i możliwość obracania głowicy pompy umożliwia idealne zamontowanie pompy ALPHA1 L w konkretnym kotle.

Wyobraźmy sobie sytuację, gdy pompa pracuje w systemie, w którym związki wapnia i żelaza w cyrkulującej wodzie blokują wirnik i po okresie przestoju uniemożliwiają wirnikowi pompy obracanie się.

Właściciel domu po prostu zauważy, że w domu nie działa ogrzewanie.

W takim przypadku na panelu sterującym pompy ALPHA1 L zaświeci się lampka z kodem alarmu.

Istnieją trzy różne typy alarmów: zablokowany wirnik, za niskie napięcie zasilania i błąd elektryki.

Za niskie napięcie zasilania wymaga ekspertyzy specjalisty, ale zablokowany wirnik może naprawić każdy, kto posiada wkrętak.

Jeśli wirnik jest zablokowany, zaświecą się dwie skrajne diody.

Aby odblokować pompę, należy po prostu, za pomocą wkrętaka, wcisnąć śrubę odblokowującą, umieszczoną w otworze z przodu korpusu pompy ALPHA1 L, i przekręcić ją tak, aby poluzować wirnik i umożliwić mu swobodne obracanie się.

Nie ma więc potrzeby demontażu pompy, aby usunąć zanieczyszczenia.

Prostota rozwiązania pozwala właścicielom domów samodzielnie odblokować pompę, tym samym zwalniając ich z konieczności wzywania instalatora, co jednocześnie oszczędza czas instalatora, bo taki problem w większości przypadków, można rozwiązać w ciągu kilku sekund.

Na koniec krótko omówimy PWM.

PWM to modulacja szerokości impulsu.

Pompa ALPHA1 L może zastąpić pompy sterowane sygnałem PWM w kotłach.

Pompa odbiera sygnał PWM i na podstawie współczynnika wypełnienia sygnału reguluje prędkość.

Jeśli chodzi o zasilanie, istnieje alternatywa dla wtyczki instalacyjnej.

Dzięki adapterom Volex i Molex, pompa ALPHA1 L może być podłączona do kotłów przy pomocy tego rodzaju połączenia, co zwiększa jej elastyczność
jako zamiennika pomp kotłowych.

Omówmy krótko korzyści, jakie instalator czerpie ze stosowania pompy ALPHA1 L.

Pompa może być stosowana w kotłach oraz w najbardzej typowych zastosowaniach grzewczych, z których każde ma preferowany tryb sterowania.

Jest dobrym zamiennikiem dla starszych pomp, umożliwiającą łatwą wymianę tylko głowicy pompy.

Wtyczka instalacyjna i łatwa rotacja głowicy pompy pozwalają na większą elastyczność, rozwiązując potencjalne problemy z brakiem miejsca w kotle.

Śruba odblokowująca pozwala właścicielowi domu na natychmiastowe odblokowanie wirnika.

I wreszcie, pompa ALPHA1 L może być sterowana sygnałem PWM.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany