Równoważenie instalacji mieszanych grzejnikowo-podłogowych

Poznaj najważniejsze etapy intuicyjnego procesu równoważenia instalacji mieszanej przy użyciu aplikacji Grundfos GO Balance.

Aplikacja Grundfos GO Balance ułatwia równoważenie instalacji grzejnikowych, układów ogrzewania podłogowego i systemów mieszanych ogrzewania podłogowego i grzejnikowego.

W tym zadaniu szkoleniowym zajmiemy się procesem równoważenia systemów mieszanych, skupiając uwagę na najważniejszych krokach tego intuicyjnego procesu.

Równoważenie za pomocą aplikacji Grundfos GO Balance wymaga tego, aby zarówno instalacja grzejnikowa, jak i ogrzewania podłogowego były zasilane pompą ALPHA2. Instalacja grzejnikowa musi być układem dwururowym z zaworami z nastawą wstępną, natomiast instalacja podłogowa nie może mieć żadnego stałego obejścia (bypassu). Aplikacja GO Balance wykorzystywana jest także do równoważenia instalacji grzewczych z automatycznymi zaworami obejściowymi.

Jako przykład rozpatrzmy dom jednopiętrowy. Na parterze znajduje się instalacja grzejnikowa i ogrzewania podłogowego, natomiast pierwsze piętro jest ogrzewane tylko za pomocą grzejników. Zamontowano dwie pompy obiegowe ALPHA2 – jedna z nich zasila grzejniki, a druga instalację ogrzewania podłogowego.

Aby uczynić cały proces możliwie szybkim i łatwym, zawsze należy zaczynać od równoważenia grzejników a następnie przejść do układu ogrzewania podłogowego. Powodem tego jest fakt, że grzejniki są nastawiane i równoważone w każdym pomieszczeniu, podczas gdy układ ogrzewania podłogowego jest nastawiany i równoważony na rozdzielaczu.

W dalszej części skupimy się na niektórych krokach procesu równoważenia, aby pokazać, jak intuicyjny i łatwy jest to proces, gdy zastosujemy moduł ALPHA READER i aplikację Grundfos GO Balance.  

Najpierw wejdź do aplikacji Grundfos GO Balance w swoim smartfonie lub tablecie i wybierz w menu opcję “Ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe”.

Należy pamiętać, aby wybrać tę opcję menu, nawet jeśli obie instalacje nie są równoważone, jak w tym przykładzie, a jedynie ogrzewanie podłogowe.

A to dlatego, że grzejniki biorą udział w całym systemie ogrzewania i jako takie będą miały wpływ na równoważenie ogrzewania podłogowego.

Następnie wprowadź informacje o systemie, włącznie z liczbą pomp ogrzewania podłogowego w domu i kilkoma wybranymi danymi. 

Teraz jesteś gotowy do skonfigurowania pompy dla grzejników.

Najpierw nastaw pompę na trzeci stopień prędkości obrotowej i uaktywnij tryb przesyłu danych.

Załóż moduł ALPHA READER na pompę ALPHA2 zamontowaną w instalacji grzejnikowej i odczekaj, aż w górnym, prawym rogu pojawi się symbol ALPHA READER. Dane z pompy – wydajność, wysokość podnoszenia, rodzaj regulacji itp. – są automatycznie przekazywane do modułu ALPHA READER.  

Dane z ALPHA READER – wydajność, wysokość podnoszenia itp. – są automatycznie przekazywane do aplikacji Grundfos GO Balance.

Teraz zamknij wszystkie zawory termostatyczne w domu a wtedy aplikacja zmierzy przepływ zerowy.

Następnym krokiem jest dodanie informacji o wszystkich pomieszczeniach w domu. To znaczy pomieszczeniach tylko z grzejnikami lub tylko z ogrzewaniem podłogowym i pomieszczeniach z ogrzewaniem mieszanym w układzie grzejnikowo-podłogowym.

Możesz wprowadzić tyle pomieszczeń, ile chcesz. Najbardziej typowe rodzaje pomieszczeń są dostępne w aplikacji jako domyślne do wybrania.

Można również zapisać dane dotyczące swoich pomieszczeń. Jest to przydatne, jeśli trzeba zatrzymać proces równoważenia i wznowić go w późniejszym czasie. Aby zapisać dane, po prostu naciśnij ikonę „Zapisz”. Aby pobrać dane do swojej biblioteki, wybierz „Kontynuuj równoważenie hydrauliczne” na ekranie głównym. Aby kontynuować równoważenie od miejsca, w którym zostało przerwane, wybierz Twój plik danych.   

Podaj liczbę termostatów grzejnikowych w każdym pomieszczeniu oraz informację, czy istnieje w nim ogrzewanie podłogowe. Jeśli pomieszczenie jest wyposażone tylko w ogrzewanie podłogowe, wprowadź po prostu “0”.

Następnie wprowadź dane grzejników.

W tym momencie należy zmierzyć przepływ do każdego grzejnika. Dokonuje się tego, usuwając termostat i otwierając całkowicie zawór z nastawą wstępną.

Teraz nadchodzi czas, aby udać się do pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym.

Dla pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym trzeba wprowadzić liczbę stref w pomieszczeniu. Zazwyczaj w pomieszczeniu występuje tylko jedna strefa, ale w większych pomieszczeniach mogą być dwie lub trzy strefy. 

Poza średnicą rur trzeba wprowadzić odstęp pomiędzy nimi, rodzaj podłogi a także powierzchnię podłogi objętej orurowaniem.

Teraz przestaw termostaty we wszystkich pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym na minimalną wartość zadaną. 

Jeśli w pomieszczeniu są zarówno grzejniki, jak i ogrzewanie podłogowe, zostaniesz poproszony o wskazanie, jak rozłożone jest obciążenie cieplne pomiędzy grzejniki i ogrzewanie podłogowe. 

Teraz można dokonać przeglądu wszystkich wprowadzonych detali.

W kolejnym kroku otwórz dwa termostaty o największym przepływie, aby zmierzyć bazowe natężenie przepływu dla grzejników. 

Teraz jesteś gotowy do wyrównoważenia grzejników.

Po zakończeniu procesu równoważenia, zdejmij i wyłącz moduł ALPHA READER i nastaw pompę ALPHA2 na rodzaj regulacji AUTOADAPT.

Teraz można przejść do instalacji ogrzewania podłogowego. Załóż moduł ALPHA READER na powiązaną z nim pompą ALPHA2 i odczekaj, aż w górnym, prawym rogu pojawi się symbol ALPHA READER. Dane z pompy są ponownie przekazywane automatycznie do modułu ALPHA READER.

Zamknij wszystkie zawory strefowe, aby wyznaczyć przepływ zerowy – teraz można rozpocząć pomiar przepływu w każdej strefie ogrzewania podłogowego.

Aby zmierzyć przepływ w strefie na zasilaniu musi być otwarty zarówno zawór z nastawą wstępną, jak i zawór strefowy.

Po zakończeniu pomiaru zamknij zawór strefowy, ale pozostaw zawór z nastawą wstępną całkowicie otwarty.

Powtórz tą operację we wszystkich strefach układu ogrzewania podłogowego. 

Na końcu mierzony jest, poprzez otwarcie dwóch zaworów strefowych o największym przepływie wykazanym w aplikacji, przepływ bazowy.

Teraz można rozpocząć równoważenie instalacji ogrzewania podłogowego. Otwórz zawór strefowy i reguluj ustawienie zaworu z nastawą wstępną, dopóki wskaźnik nie znajdzie się w obszarze zielonym.

Po zakończeniu procesu równoważenia wszystkich stref zdejmij i wyłącz moduł ALPHA READER i nastaw pompę ALPHA2 na rodzaj regulacji ze stałym ciśnieniem podpowiadanym przez aplikację.

W oparciu o wprowadzone dane pomieszczenia podawana jest również zalecana temperatura zmieszanej wody.

Po zakończeniu procesu równoważenia aplikacja Grundfos GO Balance wygeneruje automatycznie raport ze wszystkimi istotnymi danymi.

Raport ten może zostać wysłany e-mailem lub być wydrukowany bezpośrednio z aplikacji, umożliwiając dostarczenie właścicielowi domu dokumentacji – co jest w niektórych krajach obowiązkowe w odniesieniu do programów objętych dotacjami. 

Podsumowując, w przypadku równoważenia instalacji grzewczych mieszanych grzejnikowo-podłogowych aplikacja Grundfos GO Balance zapewnia następujące korzyści:

• Łatwe, intuicyjne prowadzenie podczas wszystkich kroków operacji

• Dokładnego wyrównoważenia można dokonać w czasie około dwóch godzin

• Uwzględniane są rzeczywiste straty ciśnienia w konkretnej instalacji

• Natychmiastowo dostępny jest raport ze wszystkimi istotnymi danymi

Naturalnie aplikacja Grundfos Go Balance zapewnia równie sprawne prowadzenie poprzez proces równoważenia instalacji wyposażonych tylko w grzejniki albo tylko w układ ogrzewania podłogowego. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać rodzaj równoważenia w menu przed rozpoczęciem operacji.

I pamiętaj, że niezależnie od rodzaju instalacji właściciel domu odnosi zawsze takie same korzyści: Niższe rachunki za ogrzewania i większy komfort w domu.  

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 5
Długość kursu
Długość kursu: 30 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany