Wprowadzenie do BIM

Modelowanie informacji o budynku (BIM) rewolucjonizuje branżę projektową i budowlaną. W tym zadaniu zostaniesz wprowadzony w tajniki technologii i zrozumiesz, czym ona jest i jakie może przynieść Ci korzyści.

Jednymi z największych problemów, jakie będą pojawiały się w przypadku każdego projektu budowlanego, są nieefektywność i strata czasu.

Kiedy rzeczy nie idą zgodnie z planem, mogą one kosztować każdego cenny czas i pieniądze.

Modelowanie informacji o budowaniu (lub BIM) chroni przed tym.

Dzięki zastosowaniu specjalistycznych technologii i skoordynowanego zbioru procesów,

BIM pozwala nam tworzyć, zarządzać i udostępniać szczegółowe informacje na temat postępów w realizacji projektu na każdym etapie rozwoju.

Najlepiej myśleć o BIM nie jak o przedmiocie ani rzeczy, ale o skutecznym sposobie współpracy w różnych dyscyplinach przy maksymalnym ograniczeniu czasu, kosztów i złożoności.

Projektując, budując, a nawet zarządzając wirtualną instancją projektu w BIM, można wcześnie identyfikować potencjalne problemy – lub zrobić to w dowolnym momencie w jego cyklu życia.

Oznacza to, że od początku do końca problemy są rozwiązywane w wirtualnym świecie na długo przed tym, jak pojawią się w prawdziwym, eliminując sporą część nieefektywności, która występuje w przypadku tradycyjnego planowania, projektowania i budowy.

BIM zestawia wszystkie dane techniczne i projektowe odnoszące się do projektowanego budynku oraz wszystkich jego poszczególnych elementów, prezentując je w ramach jednego ogólnego modelu, do którego można uzyskać dostęp i który można aktualizować w czasie rzeczywistym.

Aby BIM działało, wymaga przygotowania wielu informacji z wyprzedzeniem.

Jest to jedno z głównych wyzwań związanych z BIM, ponieważ ostateczny model jest zawsze tylko tak dobry, jak jakość informacji użytych do jego utworzenia.

Jednak gdy wszystkie te dane zostaną prawidłowo zastosowane, projekt można przetestować pod kątem wykonalności i w razie potrzeby udoskonalić lub usprawnić, by był bardziej efektywny.

Zazwyczaj model informacji o budynku będzie konfigurowany z wykorzystaniem informacji z wielu źródeł.

Obejmują one aktywa odnoszące się do wszystkiego – od podłóg, ścian i okien – do rur, drenażu i urządzeń do oczyszczania ścieków.

W pełni wirtualna wersja budynku jest następnie tworzona i udostępniana wszystkim odpowiednim interesariuszom, umożliwiając im przeprowadzanie wirtualnych spacerów w celu przewidzenia wydajności budynku lub obserwowanie modeli trójwymiarowych w celu usprawnienia planowania.

Jedną z kluczowych zalet jest to, że zmiany projektu, oszacowania lub zatwierdzenia są stosowane w przypadku jednego dokumentu, a nie indywidualnie w odniesieniu do dokumentów posiadanych w różnym czasie, przez różne zespoły, w różnych wersjach, a nawet w różnych formatach.

Architekci, inżynierowie ds. konstrukcji, inżynierowie lądowi, inżynierowie ds. HVAC, wykonawcy, inżynierowie ds. sterowania, właściciele budynków i zarządcy obiektów to osoby, które zazwyczaj wykorzystują BIM jako integralną część swojej pracy.

Dzięki temu, że interesariusze mogą pracować (i wnosić swój wkład) w ramach projektów w czasie rzeczywistym, nieporozumienia dotyczące tego, która wersja planów jest najbardziej aktualna, stają się przeszłością.

Dzięki możliwości testowania efektywności lub dokonywania zmian w ten sposób, szacuje się, że oczekiwana oszczędność czasu, kosztów i energii wynosi od 20% do 30%.

Dzięki takim wyraźnym korzyściom, które eliminują wcześniejszy sceptycyzm, jeśli chodzi o digitalizację procesów projektowania, rozwoju i eksploatacji, profesjonaliści z branży teraz naprawdę wdrażają BIM sprawiając, że ci, którzy jeszcze muszą to zrobić, patrzą coraz częściej na ryzyko związane z niedotrzymaniem tempa.

Jak zauważono, jednym z wyzwań związanych z BIM jest ilość informacji wymaganych w ramach tego rozwiązania.

Jednak im więcej danych zostanie załadowanych do projektu, tym większa moc komputera będzie potrzebna, aby utrzymać płynność pracy.

Dlatego aktywa BIM muszą być starannie konstruowane i zarządzane, więc używa się w nich tylko rzeczywiście wymaganej ilości danych.

W firmie Grundfos budujemy nasze aktywa BIM od podstaw tak, aby miały jak najmniej danych – bez poświęcania podstawowych danych technicznych, potrzebnych w całym cyklu życia projektu.

 

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 2
Długość kursu
Długość kursu: 10 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy