BIM jeszcze skuteczniejszy

To zadanie wyjaśnia, jak nasze podejście oparte na ograniczaniu ilości danych nie tylko zmniejsza obciążenie systemów, ale także aktywnie poprawia obieg pracy.

Jednym z głównych wyzwań związanych z BIM jest przetwarzanie jedynie
takiej ilości informacji, jaka może stać za projektem lub modelem danych.

Im większa ilość danych, które wchodzą w projekt, tym większa moc obliczeniowa, jakiej system będzie potrzebować do nawigacji, zmiany i zarządzania nimi.

W związku z tym wszystkie elementy projektu muszą obejmować jak najmniej danych – i dlatego Grundfos buduje wszystkie swoje aktywa BIM od zera, eliminując jak najwięcej niepotrzebnych szczegółów od samego początku.

Bardzo często aktywa BIM są konstruowane przy użyciu tych samych rysunków 3D, które zostały utworzone podczas opracowywania i wytwarzania produktów.

Przekłada się to na duże ilości szczegółów dotyczących fizycznego wyglądu produktu – informacji o małej użyteczności dla projektantów, inżynierów, wykonawców lub kierowników operacyjnych – które są często automatycznie wbudowywane w zasób BIM, co znacznie zwiększa ilość wykorzystywanych danych.

Gdy te większe, bardziej uciążliwe aktywa zostaną włączone do całościowego projektu BIM, mogą one poważnie wpływać na jego wydajność, drastycznie spowalniając przepływ pracy dla użytkownika końcowego.

Budując aktywa BIM od podstaw, Grundfos dostarcza rozwiązania, które zawierają tylko te dane, które są absolutnie niezbędne – zmniejszając zakres przetwarzania komputerowego, wymaganego po drugiej stronie.

Przykładowo, aktywa Grundfos MAGNA posiadają dokładną geometrię, obejmują potrzebne orurowanie i złącza elektryczne oraz właściwe dla siebie dane mechaniczne, elektryczne, operacyjne i te dotyczące zarządzania obiektem.

Jednak bardziej usprawniona kompilacja nie oznacza gorszego zasobu BIM, ponieważ wszystkie nasze aktywa są zbudowane w oparciu o niewielką ilość danych, ale są również w stanie sprostać wymaganiom interesariuszy.

Na potrzeby inżynierów odpowiedzialnych za specyfikacje udostępniane są wszystkie informacje dotyczące punktów połączeń, ładunków elektrycznych, wysokości podnoszenia i przepływu, natomiast wykonawcy mają dostęp do odpowiednich danych harmonogramów.

W przypadku konsultantów ds. energetycznych, parametry operacyjne zapewniają pełne informacje symulacyjne dotyczące cieczy i energii, natomiast inżynierowie ds. serwisu i konserwacji mają dostęp do wszystkich niezbędnych danych dotyczących wydajności.

Zasoby BIM firmy Grundfos mogą być również udostępniane w trzech różnych rozdzielczościach w zależności od potrzeb i preferencji użytkownika.

Wszystkie aktywa o małej, średniej i dużej szczegółowości obejmują pełne dane dotyczące geometrii i połączeń, ale są oparte na tej samej zasadzie ograniczania ilości danych, jaka pozwala na efektywne i szybkie wykonywanie zadań w ramach projektu.

Każda rodzina rozwiązań Revit jest zbudowana jako katalog typów; obejmując wszystkie standardowe warianty, dzięki czemu można szybko i wygodnie przełączać się między produktami, a warunki projektowe zmieniają się.

Oprócz dostosowanych zestawów danych, zapewniamy również treści wstępnie sformatowane dla głównych norm i wytycznych – takich jak CObie i EMCS – dostępne z poziomu Katalogu technicznego Grundfos.

Aktywa BIM firmy Grundfos są dostępne w różnych liniach produktów, w tym w naszej gamie ALPHA, MAGNA i PACO, i regularnie dodawane są nowe aktywa.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 2
Długość kursu
Długość kursu: 10 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy